Aşırı Aktif Mesane

Sık İdrara Çıkma(Aşırı Aktif Mesane)

Aşırı Aktif Mesane Ne Demek?

İdrar yolu enfeksiyonu veya görünen-bilinen bir idrar kesesi hastalığı olmadan acil bir şekilde idrara çıkma isteği. Hastanın idrara gitme isteği mesanesi dolmadan birden gelir ve durduramaz. Beraberinde sık idrara çıkmak ve gece idrar kaçırmak olabilir.

 İdrar kesesinin yeri

Dolmadan kasılan mesane

Erkeklerde Mi Yoksa Kadınlarda Mı Daha Sık Görülür?

 

 

Bayanlarda daha sık gözükmektedir. Beraberinde idrar kaçırma şikayeti yine bayanlarda erkeklere oranla yaklaşık 3 kat daha fazla gözükmektedir. Görülme sıklığı;

Aşırı Aktif Mesane Normal Yaşamınızı Etkiler Mi?

Maalesef evet. Aniden idrar yapma isteği, tutamama korkusu, sık idrara çıkma durumu kişide kaygılara, utanma duygusuna neden olabilir ve sonuçta sosyal ve çalışma hayatı etkilenebilir.

Bu hastalık için risk faktörleri nelerdir?

Mesane enfeksiyonaları, inflamasyonları

İdrar çıkış yolu darlıkları

Santral sinir sistemi hastalıkları

Gebelik

Menopoz

İleri yaş

Normal yolla doğum yapmış olmak

Tanı İçin Ne Gibi Tetkikler Yapılmaktadır?

Ayrıntılı görüşme ve hikayeden sonra, fizik ve nörolojik muayene yapılır. Hastalığın şiddetine göre ve karışabilecek hastalıkları ayırmak amacıyla aşağıdaki tetkikler yapılır;

İdrar tetkiki

İdrar kültürü

İşeme günlüğü

Ultrasonografi

Sistoskopi

Sitoloji

Hangi Hastalıklarda Benzer Şikayetler Olur?

Basit bir idrar yolu enfeksiyonundan idrar kesesi kanserine kadar bir çok hastalıkta benzer şikayetler görülebilmektedir. Bunun dışında aşağıda ki hastalıklarda benzer şikayetler görülebilir;

Diabet – Bazı ilaçlar – Radyoterapi almış olmak

Hiç İlaç Almadan İyileşebilir Miyim?

Evet. Bazı davranış tedavileri ve pelvik taban kaslarına yönelik tedaviler bulunmaktadır. Bu tedaviler doktor ve hastanın koordineli ve periyodik çalışmasıyla başarıya ulaşmaktadır. Ayrıca bu tedavilerle birlikte kullanılacak bazı ilaçlar başarı şansını arttırmaktadır.

Yeni İlaçlar Var Mı?

Evet yıllardır kullanılan antikolinerjik tedavilere son zamanlarda adrenerjik agonistler (mirabegron) eklenmiştir. Bu ilaçlar idrar kesesine daha spesifik ve sonuçları yüz güldürücüdür.

Ameliyatın Dışında Ne Gibi Tedaviler Vardır?

Nöromodulasyon

a- Ciltten Uygulanan Tibial Sinir Uyarılması

Herhangi bir anestezi almadan her yerde uygulanabilecek bir tedavidir. Ağrılı bir işlem değildir. Bacağın alt kısmında bulunan sinire (tibial sinir) çok ince bir iğneyle uyarma şeklinde uygulanır. Haftada bir kere bir kaç hafta uygulamak gerekir ve uygulama süresi 30 dakikadır. Bu tedavi ile hastaların %60’ının şikayetlerinde iyileşme olur.

Bacağın ve ayağın iç yüzüne yerleştirilen ince bir iğne ve probla ciltten uygulanan nöromodülasyon

b- Sakral Nöromodilasyon

Bir çeşit cerrahi işlemdir. Bel kısmından sinirleri uyaracak problar cilt altına yerleştirilir.

Botox

Mesaneye uygulandıktan sonra 2 hafta içerisinde cevap alınmaktadır. Yaklaşık %60-75 hasta tedaviden fayda görmektedir. Tek uygulamanın etkisi 1 yıl sürebilmekte ve 1 yıl sonra tekrar uygulama yapılabilir.

İdrar kesesine girilerek mesanenin 20 farklı noktasına botox ilacı uygulanır. Tedavi süresi yaklaşık 15 dakikadır.

Cerrahi Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Hiç bir tedaviden fayda görmeyen ve şikayetleri devam eden hastalarda aşağıda ki tedavi seçenekleri uygulanabilir. Ancak bu ameliyatlar büyük ameliyatlar olduğu için şikayeti çok fazla olan hastalarda seçilmelidir.

Mesanenin büyütülmesi
Barsaklardan mesane yapılması

  • TürkçeTürkçe
  • EnglishEnglish