İnmemiş Testis

İnmemiş Testis Nedir ?

Testisin olması gereken torbaların içi yerine daha yukarıda kalmasıdır. Her yeni doğan 100 erkek çocuktan 3’ünde görülür. Bunların % 80’i kasıktadır. Diğerleri karın içerisinde kalmış olabilir veya gelişmemiştir.

inmemiş testis nedir

İnmemiş testilerin en sık görüldüğü yer, yukarı skrotal bölgedir.

inmemiş testis nasıl tespit edilir

Sol testisi kasıkta olan, çocuğun testisi bulunmuş, iç halkaya kadar serbestleştirilmiş, torbaya yerleştirilmek üzere hazırlanmıştır.

İnmemiş Testis

İnmemiş testis ya da kriptorşidizm. Yenidoğanlarda görülen inmemiş testis ürolojik bir doğumsal hastalıktır. Testislerin doğal konumunda olmaması durumudur. Torbada (skrotum) olmayan testisler genellikle kasıkta kalmış ve doğuma dek torbaya inememiştir. İnmemiş testis olgularında yaşamın ilk 6 ayında testisin kendi kendine doğal konumuna gelmesi beklenir. Aksi takdirde cerrahi tedavi planlanır.

Skrotum, testislerin bulunduğu torbaya verilen isimdir.

İnmemiş Testis Nedir?

Testisler anne karnındayken oluşur. Doğumdan kısa bir süre önce gelişimini tamamlayan ve torbaya inen testisler ilk olarak böbreklere yakın bir yerde oluşur. Gebelik boyunca büyüyen testisler aynı zamanda torbalara doğru aşağı yönde ilerler. Kasık kanalından geçer. Doğal konumuna ulaşır. Yani torbaya diğer adıyla skrotuma. Kısa bir süre sonra da doğum gerçekleşir. Bebek dünyaya gözlerini açar.

İnmemiş testis tanısı koyduğumuz bebeklerde süreç bu şekilde ilerlememiştir. Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte veya doğumdan kısa bir süre sonra testislerinden birinin bazense her ikisinin birden torbada olmadığı anlaşılır. Bebeğe inmemiş testis tanısı konur.

Bir yaşındaki erkek bebeklerin yüzde 1 ila 2’sinde inmemiş testis vardır. Olguların yüzde 90’ı tek taraflı iken, yüzde 10’unluk bir grupta testislerin ikisi de torbada değildir.

inmemiş testis nedir

Türleri

İnmemiş testis temel olarak iki grupta incelenir. Palpe edilen (elle hissedilebilen) inmemiş testisler, tüm inmemiş testislerin %80’ini oluşturur. Diğer yüzde 20’lik grup ise palpe edilemeyen (elle hissedilemeyen) testisler olarak isimlendirilir.

Gerçek İnmemiş Testis

Fizik muayenede testis elle hissedilebilir ancak skrotum boştur. Testis kasık kanalında ya da kanalın dış ağzında kalmış ve torbaya inememiştir. Testis muayene esnasında sıvazlanarak torbaya indirilemez. İnse dahi yukarı geri kaçar.

Ektopik Testis: Testis kasık kanalını geçmiştir ancak torbasına kadar ilerleyememiştir. Torba yerine süperfisyal inguinal poş, suprapubik alan, femoral kanal veya perineye yerleşmiştir. Elle hissedilebilir.

Asendan Testis: Bebek dünyaya geldiğinde testisi torbadadır. Ancak büyüdükçe testis yukarı kaçar.

Kriptorşidizm: Fiziksel muayenede testis tespit edilemez. Testis ya yoktur ya da karın boşluğunda kalmıştır.

İnguinal Testis: Testis, kasıkta kalmıştır. Elle hissedilebilir.

Vanishing Testis: Testis, torbada olmadığı gibi kasık bölgesinde de değildir. Ya hiç oluşmamıştır ya oluşmuş sonrasında eriyerek yok olmuştur. Öte yandan testisin halen abdominal bölgede barsakların yakınında olması da mümkündür. Kesin tanı için karın içine laparoskopi yapılması gerekir. Testis bulunursa aynı seansta alınır. Mümkünse aşağı torbasına indirilir.

Retraktil Testis ya da Utangaç Testis: Yukarıda belirttiğimiz olgulardan tamamen farklıdır ve bir hastalık değildir. Testislerin bazen torbada görünüp bazen görünmemesiyle karakterizedir. Testis, torbanın içindeyken soğuk havada veya bez değiştirirken refleksle kasığa çıkabilir. Ancak hemen ardından torbasına geri döner. Fiziksel muayenede kasıkta olan testis kolaylıkla yeniden torbaya indirilebilir. En sık 3 ila 7 yaş arasında görülür. Yaş büyüdükçe kendiliğinden düzelir.

Retraktil testisin doğru tanımlanması önemlidir. Bu sayede çocuğumuz gereksiz bir ameliyattan kurtulmuş olur. Bu nedenle inmemiş testisli çocukların mutlaka çocuk üroloji konusunda deneyimli bir ürolog tarafından muayene edilmesi gereklidir.

inmemiş testis nedir

İnmemiş Testis Neden Olur?

İnmemiş testisin en önemli üç nedeni şöyledir: erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve genetik yatkınlık.

  • Erken doğum: Zamanından erken doğan erkek bebeklerin yaklaşık yüzde 30’unda inmemiş testis olur. Ancak testisler doğumdan sonra da yolculuğuna devam eder. Doğumdan sonraki ilk 6 ayda genellikle testis torbaya inmiş olur. Yaklaşık yüzde 1’lik bir hasta grubunda testis torbaya inmez. Bebeğe inmemiş testis tanısı konur. Tedavisi planlanır.
  • Düşük doğum ağırlığı: 900 gramdan düşük doğan erkek bebeklerin neredeyse tamamında inmemiş testis vardır. 2700 ile 3600 gram doğan çocuklarda bu oran %3 civarındadır.
  • Genetik: İnmemiş testis kardeşte varsa yenidoğanda da inmemiş testis olma riski %3.5, ikizde varsa risk %10.1, babada varsa risk %2.3’tür.
  • Genetiği değiştirilmiş veya koruyucu kimyasallara bulanmış gıdalar
  • Hormonal bozukluklar

İnmemiş Testis Tedavisi

İnmemiş testisin tedavisi cerrahidir. Cerrahi için bebeğin 6 aylık olması beklenir. Çünkü yaşamın ilk 6 ayında inmemiş testis kendi kendine torbaya girer. Ancak bebek 7-8 aylık olduysa ve testis hala torbaya girmediyse inmemiş testisin tedavisi planlanır.

İnmemiş Testis Ameliyatı

Testisin nerede olduğuna göre ameliyat planlanır. Testis çok büyük oranda kasıkta kalmıştır. Ameliyat, kasıkta yaklaşık 1 cm’lik bir kesi açılarak yapılır. Testis kasıkta bulunuduğu için olguların bazılarında kasık fıtığı da vardır. İnmemiş testis ameliyatıyla birlikte kasık fıtığı ameliyatının da yapılması faydalıdır. Ameliyattan sonraki gün çocuğumuz taburcu edilir.

Bazı hastalarda testis kasıkta da değildir. Testis ya kasıktan da yukarıdadır ya da hiç yoktur. Bu durumda laparoskopik cerrahiye başvurulur. Testis doğal konumuna indirilir. Ancak testis bu kadar yukarıda kaldıysa yeterince gelişememiş olabilir. Bu durumda testisi vücut dışına çıkarmak gerekir.

İnmemiş testis ameliyatları için ideal dönem 1 yaş öncesidir.

İnmemiş Testis Ameliyatı Sonrası

İnmemiş testis ameliyatı sonrası çocuklarımız yaşamlarına sağlıkla devam edebilir. İnmemiş testis olgularının büyük bir kısmı tek taraflıdır. Erken yapılan başarılı bir ameliyat sayesinde bu çocuklar gelecek yaşantılarında baba olabilirler. Toplumun genel infertilite ortalamasının dışında ilave bir risk yoktur. Çift taraflı inmemiş testis olgularında ise infertilite riski genel ortalamanın üzerindedir.

Böyle hastaların %75’inde oligospermi (sperm sayısı düşüklüğü) ve %42’sinde azospermi (menide sperm olmaması) görülür. Baba olma şansları %35 ila %53 arasındadır.

İnmemiş Testis Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Tek taraflı yada iki taraflı olabilir. İlgili testis torbada yoktur. Torba boş ve az gelişmiştir. Birlikte başka anormallikler olabilir.

İnmemiş Testis Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Erken doğum, düşük ağırlıklı doğum, ailesel faktörler sorumlu olabilir.

İnmemiş Testis Hastalığının Risk Faktörleri Nelerdir?

Erken doğum, düşük ağırlıklı doğum , ailede genetik yatkınlık.

İnmemiş Testis Hastalığının Komplikasyonları Nelerdir ?

Tedavi edilmezse kısırlık ve kanser gelişme riski vardır.

İnmemiş Testis Hastalığında Doktor Randevusu Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Varsa yapılmış ultrasonografi ve diğer tetkiklerle gelinmelidir. 6 aydan itibaren cerrahi gerekebilir. Bazı eski hekimler hala 2 yaş diyebilir. 1 yaşını kesinlikle geçirmemek gerekir ameliyat için.

İnmemiş Testis Hastalığının Tetkik Yöntemleri Nelerdir?

Sadece muayene yeterlidir. Çoğu testis ele gelir. Ele gelmeyenlerde yapılacak operasyon şeklini belirlemek için ultrason veya MR çekilebilir. Bu olgularda da laparoskopi yapılacağından aslında hiçbir görüntüleme yöntemine ihtiyaç yoktur.

İnmemiş Testis Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İnmemiş testisin tedavisi cerrahidir. Birlikte kasık fıtığı çoğu çocukta vardır. Ameliyat yarım saat sürer. Aynı gün taburcu olunur. Testisi karında ise tek veya iki seanslı yöntemler uygulanır. Bu testislerin indirilmesi deneyim gerektirir. Biz bazı olgularda tek seanslı laparoskopik destekli bazı olgularda iki seanslı yöntemleri tercih ediyoruz.

Laparoskopide karın içi testisleri genellikle iç halkanın hemen önünde görürüz. Bazı olgularda böbreğin alt kutbunda dahi görmüşüzdür. Bu durumda testisi almaktan başka çare yoktur.

inmemis testis ameliyatı

Sol Testisi kasıkta olan, çocuğun testisi bulunmuş, iç halkaya kadar serbestleştirilmiş, torbaya yerleştirilmek üzere hazırlanmıştır.

inmemiş testis ameliyatı sonrası

Çift taraflı inmemiş testisi olan hastamızda her iki testisin rahatlıkla torbanın tabanına kadar gerilimsiz olarak getirildiği görülüyor.

İnmemiş Testis Hastalığında Kimler Tedavi Edilmez?

Eğer testis kayan tipte ise muayenede rahatlıkla torbanın tabanına geliyorsa bu çocuklarda ameliyata gerek yoktur. Yine de yakın kontrol gerekebilir. Aile ben testisi torbada göremiyorum, uykuda dahi kasığında diye ifade veriyorsa bunlara da cerrahi yapmakta yarar vardır.

İnmemiş Testis Hastalığı İçin Yaşam Stili Önerileri

Bu çocuklarda testis torbaya indirilse bile testis kanseri gelişme riski yönünden takip edilmeliler. İndirilen testiste küçülme var mı diye bir yıl içinde kontrol edilmeli.10 yorum

Bir yanıt yazın

  • Türkçe
  • English