İşeme Testi (Üroflowmetri)

İşeme Testi (Üroflowmetri) Nedir?

Üroflowmetri, idrar akış hızı ve süresi ile ilgili ölçümlerin yapıldığı ve genellikle idrar boşaltma güçlüğü çeken hastalara uygulanan bir tanı yöntemidir. Günümüzde tanı koymaya yardımcı en güvenilir ve uygulanması en basit tetkiktir. Tanı konulduktan sonra hastanın cerrahi veya medikal tedaviye verdiği cevap yine üroflowmetri testi ile takip edilebilmektedir.

Üroflowmetri Testi Nasıl Yapılır?

Üroflowmetri, bilgisayar sistemine bağlı bir işeme kabıdır. Bunun içine hasta normal idrarını tuvalete yapıyormuş gibi yapar. Ağrısız kolay bir tanı yöntemidir. Hastanın testi yapmadan önce idrara sıkışık olması yeterlidir.

uroflowmetri

Üroflowmetri Testi ile Elde Edilen Bilgiler Nelerdir?

  • Maksimum işeme hızı
  • Ortalama işeme hızı
  • İşeme suresi
  • Maksimum işeme hızına ulaşma süresi
  • İşenen idrar hacmi

Üroflowmetri Testi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Genellikle idrar yolu ile alakalı bir problemin olduğu durumlardır. 

• Kısmi mesane tıkanıklığının belirtisi olabilen yavaş idrara çıkma
• Alt üriner sistem obstrüksiyonları: iyi huylu prostat büyümesi, Üretra darlığı, Mesane boynu darlıkları, Prostat kanseri,
• Artan idrar sıklığı veya aniden ve açıklanamayan idrara çıkma ihtiyacı
• Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
• İdrar kaçırma gibi durumlarda üroflowmetri testine ihtiyaç duyulur.

Üroflowmetri Testinin Normal Değerleri Nedir?

Üroflowmetri değerleri yaşa ve cinsiyete göre değişir. Erkeklerde idrar akışı yaşla birlikte azalırken kadınlarda bu durum genelde idrar akışına etki etmez.

• 4 ile 7 yaş arası (ortalama akış hızı 10 mL/sn)
• 8 ile 13 yaş arası (Erkekler için ortalama akış hızı 12 mL/sn, kadınlar için ortalama akış hızı 15 mL/sn)
• 14 ile 45 yaş arası (Erkekler için ortalama akış hızı 21 mL/sn, kadınlar için ortalama akış hızı 18 mL/sn)
• 46 ile 65 yaş arası (Erkekler için ortalama akış hızı 12 mL/sn, kadınlar için ortalama akış hızı 18 mL/sn)
• 66 ile 80 yaş arası (Erkekler için ortalama akış hızı 9 mL/ sn, kadınlar için ortalama akış hızı 18 mL/sn)Bir cevap yazın

  • TürkçeTürkçe
  • EnglishEnglish