Kadınlarda İdrar Kaçırma

Kadınlarda İdrar Kaçırma (Stres Tipi İdrar Kaçırma)

Kadınların sık yaşadığı ürolojik sorunlardan biri de idrar kaçırmadır. 60 yaşını geçmiş kadınların yaklaşık yüzde 35’inin idrar kaçırma şikayeti olduğu öngörülmektedir. Bu oran erkeklerde çok daha düşüktür. Kadın ve erkek anatomisindeki farklılık bu durumun temel nedenidir. Bir kas dokusu olan sfinkter sayesinde idrarımızı tutabiliriz. Hem erkeklerde hem kadınlarda olan bu doku, kadınlarda daha zayıftır. Gebelikler, doğumlar ve geçirilen diğer jinekolojik müdahalelere birlikte bu kas grubu aşınır. Nihayetinde idrar kaçırma olarak tarif edilen durum söz konusu olur. Kadınlar günlük hayatında idrarını kaçırabilir. Bu tedavi edilmesi gereken ürolojik bir hastalıktır. Ayrıca sosyal ve ruhsal olarak da kadınları olumsuz etkileyen bir durumdur.

Kadınlarda idrar kaçırma, kadın ürolojisinin ilgilendiği sağlık sorunlarından biridir. Kadın ürolojisinde en sık karşılaştığımız hastalıklar şöyledir: vajinal organ sarkması, pelvik ve mesane ağrı sendromu, cinsel işlev bozukluğu, idrar kaçırma ve işeme bozuklukları. Prof. Dr. Coşkun Şahin 20 yıla yakın kadın ürolojisiyle ilgilenmekte ve hastalarına hizmet vermektedir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Nedir? Nasıl Olur?

İdrar kaçırma ya da inkontinans. Kişinin idrarını tutamaması, isteği dışında idrar yapması olarak tanımlanır. Bildiğimiz gibi böbrekler idrar üretir. Üretilen bu idrar üst idrar yolundan geçerek mesanede birikir. Kişi işeme ihtiyacı duyar. Bu durumda sfinkter kasının gevşemesiyle birlikte mesane kasılır. İdrar, vücuttan çıkış yapar. Bu mekanizmanın çalışma sistemi çeşitli nedenlerle bozulabilir ve kişi idrarını kaçırabilir.

Hastaya kesin tanı koymak ve idrar kaçırmaya neden olan hastalığı keşfetmek için hastadan idrar testi, idrar kültürü, üriner ultrason ve üroflovmetri istenebilir. Bazı durumlarda sistoskopiye başvurmak gerekebilir.

İdrar Kaçırma Türleri

Uluslararası Kontinans Derneği (International Continence Society – ICS) farklı idrar kaçırma tipleri olduğunu bildirmektedir. Bunlardan en sık görüleni stres tipi idrar kaçırma yani stres inkontinanstır. Bu tip idrar kaçırmada mesanede kasılma olmaz, karın içi basıncın artması nedeniyle idrar kaçırma yaşanır. Urge inkontinans, total inkontinans, taşma inkontinansı, miks tip inkontinans, nokturnal enürezis ise idrar kaçırmanın diğer türleridir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Risk Faktörleri

 • Kadın olmak
 • Yaşlanmak
 • Genetik miras
 • Geçirilen jinekolojik ameliyatlar
 • Geçirilen idrar yolu enfeksiyonları
 • Birden fazla kez zorlu doğum yapmak
 • Astım hastası olmak
 • Diyabetli olmak
 • Beyin ve omurilik sorunları
 • Kronik kabızlık
 • Obezite
 • Sigara

İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma tedavileri iki ayrılır: cerrahi ve cerrahi dışı. İdrar kaçırmanın nedenine, tipine, sıklığına, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre tedavi tipi belirlenir.

Cerrahi Olmayan Yöntemler

 • Davranışsal tedaviler: Herhangi bir ilaç kullanmadan, kişinin yaşam tarzında bazı değişiklere gitmesi idrar kaçırmayı ortadan kaldırabilir. Kilo vermek ve spor yapmak bu değişikliklerden en önemlileridir.
 • Pelvik taban rehabilitasyonu: Yaşlanma, gebelik, doğum yapma pelvik taban kaslarını zayıflatır. Pelvik taban kaslarının güçlendirerek idrar kaçırmanın önüne geçmek amaçlanır. Ön ve arka pelvik taban için bir dizi egzersiz yapılır. Pelvik taban egzersizleri nasıl yapılır?
 • Ön pelvik taban: İdrarınızı durdurmak istercesine kendinizi sıkın ve bırakın. Bunu 10 kez seri halinde tekrar edin. Ardından aynı hareketi kendinizi hemen serbest bırakmadan, kasınızı 5 saniye kadar sıkı tutup bırakarak yapın. 10 kez tekrar edin.
 • Arka pelvik taban: Dışkı çıkışını durdurmak istercesine kendinizi sıkın ve bırakın. 10 kez tekrar edin. Aynı egzersizi bu kez kasınızı 5 saniye sıkıp bırakarak 10 kez yapın. Bu egzersizlere başlamadan önce mutlaka bir üroloji uzmanıyla görüşülmesi gerektiğini unutmayın.
 • İlaç tedavisi: İdrar kaçırmanın tipine göre hastaya ilaç başlanabilir.
 • Östrojen tedavisi: Östrojen hormonu birçok önemli görevi yerine getirir: üremeden sorumludur, kan akışını iyileştirir, sinir fonksiyonlarını artırır, üretra ve vajinanın hem güçlü hem de esnek olmasına katkıda bulunur. Östrojenin görevlerinden biri de mesane kontrolünü sağlamasıdır. Yani östrojen hormon seviyesi düştüğünde mesane kontrolüyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu da kadınların idrar kaçırma riskini artırır. Hastanın idrar kaçırma nedeni östrojen düşüklüğüyse vajina içine östrojenli krem kullanımı düşünülebilir.
 • Enjeksiyon: Üretral duvarın güçlenmesi için yapılan enjeksiyonları kapsar.

Cerrahi Yöntemler

Ameliyatsız tedavilerle sonuç alınamayan hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilir. İki temel cerrahi tedavi vardır.

 • Askı Yerleştirme (TOT): En sık yapılan ve stres tipi idrar kaçırmalarda ilk tercih edilen cerrahi tedavidir. Anestezi altında ve ameliyathane ortamında yapılır. Vajinal duvarın ön kısmında açılan kesi yerinden içeri girilir. Üretranın iki yanından ve altından askı geçirilir. Böylece idrar kaçırma engellenir.
 • Burch: Bu işlemde vajinadan değil de karın bölgesinden laparoskopik teknikle vücut içine ulaşılır. Sıkışma tipi ya da mix tip idrar kaçırmalarda Burch ameliyatı uygulanabilir. Tedavi mesane boynunun yeniden şekillendirilerek yukarı doğru kaldırılmasını kapsar. Mesane boynu mesanenin kendisine karşı direnç uygular ve böylece idrar kaçırmanın önüne geçmek mümkün olabilir.


Bir cevap yazın

 • TürkçeTürkçe
 • EnglishEnglish