Kişisel Bilgiler

Profesör Doktor Coşkun Şahin Hakkında

İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Trabzon’ da okudu. İlk tercih olarak girmiş olduğu GATA Askeri Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. İki yıllık mecburi hizmetten sonra GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi’nde üroloji ihtisası yaptı. İhtisası bittiği 1995 yılından itibaren, 7 yıl süre ile Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Asker Hastanesi Üroloji Servis Şefliği görevini yürüttü. 2002 yılında atanmış olduğu Taksim Gümüşsuyu Asker Hastanesi’nde üroloji servis şefliğini yürüttü.

Nisan 2004’de Üroloji Doçenti ünvanını aldı. 2010 yılı Şubat ayında emekli olarak Özel Sema Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Nisan 2013 tarihinde Profesörlük ünvanını aldı.
Ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayınlanmış 22 yurtdışı yayın, 72 yurtdışı bildiri, 82 yurtiçi bildiri ve 58 yurtiçi yayını mevcut. 1994 yılında Almanya’da Ulm Üniversitesinde Radikal Sistektomi ve İleal mesane konusunda deneyimlerini pekiştirmek için bulundu. Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği, Çocuk Ürolojisi Derneği üyesidir.

Üretra cerrahisi ile ilgili editörlüğünü yapmış olduğu “Üretra Darlıklarına Yaklaşım” konulu kitabı 2016 yılı Eylül ayı itibari ile yayımlandı. Erişkin Üroloji (Rekonstrüktif üroloji, üroonkoloji, androlojik cerrahi), Çocuk Ürolojisi (İnmemiş testis, hipospadias, epispadias, laparoskopik cerrahi, vesikoüreteral reflü cerrahisi) ilgili uzmanlık alanlarıdır. İngilizce ve Almanca biliyor.

Prof. Dr. Coşkun ŞAHİN, evli ve üç çocuk babasıdır.

  • TürkçeTürkçe
  • EnglishEnglish