Mesane Divertikülü

Mesane Divertikülü Nedir?

Divertikül, içi boş bir organın duvarından dışarıya doğru uzanan küçük kese veya torbacıklardır. Baloncuk şeklinde görünümü olan divertiküller, organın iç katmanını duvardaki güçsüz alanlardan dışarıya iten basınçtan kaynaklanmaktadır. Mesane divertikülü, mukozanın mesane duvarındaki detrusor defektinden ( Mesane kasından ) dışa doğru sarkmasıdır. Tek, çift ya da çok sayıda olabilen mesane divertikülü, en çok 10’lu ve 60’lı yaşlarda görülmektedir. Mesane divertikülleri mesanenin duvarında bir tür kese şeklinde derinleşmektedir.

Mesane Divertikülü Nedenleri Nelerdir?

Mesane divertikülü nedenleri ya doğuştan beri ya da sonradan bazı hastalıklardan kaynaklanan çeşitli mesane problemleri ile olur. Mesane içindeki basıncın artması, duvarın gerilmesi ve kas liflerinin sapması divertikül oluşumunu tetiklemektedir.

Mesane Divertikülü Belirtileri Nelerdir?

-Divertiküller belirtisiz olabilir.
-Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
-Sık idrara çıkma
-İdrar kaçırma
-İdrar yolu taşları
-İdrarda sızıntı görünümü
-Vezikoüreteral reflü ( Mesaneden böbreğe idrar kaçağı ), bulgularıyla da belirti verebilir.

Mesane Divertikülü Teşhisi Nasıl Konur ?

Mesane divertikülü radyolojik olarak en iyi voiding sistografi ya da intravenöz pyelografi yöntemleriyle teşhis edilir. Bazen ultrasonografik görüntüleme de yeterlidir.Sistoskopi dediğimiz mesane içerisine kamera ile bakılarak kesin tanı konmuş olur. Yapılan teşhis sonrasında hastanın genel durumuna uygun olarak tedavi planlanır. Kontrol altında tutulan hastanın takibi yapılır.

Mesane Divertikülü Tedavisi ?

Küçük ve şikayet yapmayan divertiküller tedavi gerektirmez. Çok büyümüş ve içerisinde idrar kalan divertiküller veya içerisinde taş ya da tümör gelişen divertiküller tedavi gerektirir. En basit tedavi endoskopik olarak divertikül boynunun kesilmesidir. Daha büyük divertiküllerde divertikül komple çıkarılır.

Mesane Divertikülü Komplikasyonları

Divertikülle birlikte gelişen idrar yolu enfeksiyonları idrar yolu taşları böbreklerde hasara neden olmaktadır. İdrar kaçırma, Displazi ve metaplazi de mesane divertikülü kaynaklı gelişebilir. Kadınlarda mesane divertikülünün yarattığı en büyük sorun, idrarın tamamen boşaltılamaması ve buna bağlı olarak sistit gelişimi görülmektedir.Bir cevap yazın

  • TürkçeTürkçe
  • EnglishEnglish