Mesane Taşı

Mesane Taşı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Taş hastalığı ürolojinin temel konulardan biridir. Üroloji pratiğinde taşlarla genellikle ya böbrekte ya da üreterde karşılaşırız. Ancak bazı olgularda böbrekten çıkan ve idrar yolunu takip eden küçük taşlar mesaneye düştükten sonra vücuttan atılamaz. Bu taşlar zaman içinde mesanede birikir ve mesane taşı haline gelir. Bazı olgularda ise prostatın hastalıklarından dolayı mesanede taş oluşabilir. Prostat büyümesi olan bir hasta rahatça idrarını yapamadığında idrarının bir kısmı mesanede kalır. İdrarda doğal olarak bulunan tortular mesanede kalır, birikir ve zamanla taş halini alır. Üretra darlığı ve mesane boynu darlığı gibi idrar yapmakta sorun yaratan farklı hastalıklar için de aynı durum söz konusudur.  Bu taşların da mesaneden kendi kendine çıkması pek mümkün olmaz. Tedavi edilmeleri gerekir.

Ürolojik hastalıkların çoğunda olduğu gibi mesane taşı da erkeklerde daha sık görülür. Kadınların idrar yolu erkeklerinkinden daha geniş ve kısa olduğu için küçük taşların idrar yoluyla atılması daha kolaydır. Ayrıca kadınlarda prostat da olmadığı için bu nedenle bir taş oluşumu da söz konusu değildir.

Mesane Taşı Belirtileri

Mesane taşı genellikle bir hastalığın sonucu olarak görülen ikincil bir hastalıktır. Yani hastanın taşlı bir böbreği olabilir, prostat büyümesi olabilir ya da üretrasında darlık izlenebilir. Bunların bir sonucu olarak da mesanesinde taş oluşabilir. Mesane taşı üriner sistemin diğer hastalıklarında görülen semptomlarla benzer belirtiler gösterir. Bunlar nelerdir?

  • İdrarda yanma, ağrı, kesilme, zorlanma, koyulaşma, kan
  • Sık idrara çıkma
  • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
  • Genital bölgede ve/veya karnın alt kısmında ağrı

Her mesane taşı belirti vermez. Tanı rastlantısal olarak konulabilir. Üriner ultrasonografi ve tomografi ile hastalığın tanısı kolayca konulabilir. Bazı sınırlı olgularda sistoskopiye de başvurulabilir. İdrar yolundan ucunda kamera olan ince bir cihazla girilerek mesane kontrol edilebilir.

Mesane Taşının Tedavisi

Mesane taşı hastaya ağrı verebilir, idrar yaparken sorun oluşturabilir. Bu durumda vücuttan çıkarılması gerekir. Tedavide altın standart endoskopik mesane taşı ameliyatı olarak tanımlanan sistolitotripsidir. Tedavi idrar yolundan girilerek gerçekleştirilir. Hastalığın tanısında da kullanılabilen sistoskopi yöntemiyle hastanın tedavisi yapılır. Lazer yardımıyla taş kırılır. Parçalara ayrılan mesane taşı vücuttan çıkarılır. Mesane taşının oluşma nedeni prostat büyümesi gibi farklı bir hastalıksa bu hastalığın da tedavi edilmesi gerekir. Hastaya tekrar zahmet vermeden prostat büyümesinin tedavisi de aynı seansta gerçekleştirilebilir. Bazı sınırlı olgularda ESWL cihazıyla da vücut dışından ses dalgaları gönderilerek taşın parçalara ayrılması mümkün olabilir.Bir cevap yazın

  • TürkçeTürkçe
  • EnglishEnglish