Mesane Kanseri (Sidik Torbası Kanseri)

Mesane – Sidik Torbası Tümörü ( Mesane Kanseri )

Mesane Tümörü Nedir?

Mesane içerisinde tümör gelişmesidir. İlk başlangıçta mesane boşluğuna doğru dut şeklinde büyür, belirti vermez ise karnabahar görünümünü alır ve fark edilmeyip uzak organlara yayılırsa ölümcül olabilir.

Mesanedeki tümörün derinliğine göre sınıflanması. Tümör; mesane iç tabakasında sınırlı ise Ta’dır. Bu en iyi tümördür. T4 ise en kötü tümördür ki burada tümör mesane kasını işgal edip mesanenin dışına taşmıştır.

Mesane Tümörünün Belirtileri Nedir?

Mesane kanserleri başlangıçta belirti vermeyebilir ve sinsi seyredebilir. İlk belirti genellikle idrardan olan kanamadır. Sigara içen ve 50 yaş üzerinde olan bir hastadaki kanamayı dikkate almak gerekir. Kanama taze kırmızı da olabilir bordo renkli de. Kanama dışında idrarda yanma, pıhtılı idrar, idrar yapamama olabilir. Böğür ağrısı hastalığın ilerlediği anlamına gelebilir.

Mesanedeki tümör genellikle karnabahar ya da deniz mercanı şeklinde görülür.

Mesane Tümörünün Nedenleri Nedir?

En büyük nedeni sigaradır. Ayrıca kimyasal maddeler, katran, boya içerisindeki maddeler, mesane kanseri nedeni olabilir.

Mesane Tümörünün Risk Faktörleri Nedir?

Ailesel genetik faktörler, radyasyona maruz kalma, yaşlanma, sigara içimi

Mesane Tümörü Tedavi edilmezse Ne Olur?

Mesane kanserleri yavaş ve sinsi gelişir. Erken yakalanan, yani kanser henüz mesanenin içerisinde ve mesanenin derin tabakalarına yayılmamışsa tedavisi mesaneyi almaksızın mümkündür. Mesanenin duvarına yayılmışsa o zaman tedavi ancak mesanenin alınması ile mümkündür. Ama hastalık metastaz yapmışsa küratif yok edici tedavi şansı kaybedilir ve yalnızca kemoterapi ile biraz daha uzun yaşaması sağlanabilir.

Mesane Tümörünün Tetkik Yöntemleri Nelerdir?

Mesane kanseri tanısında önce şüphelenme sonra sırası ile tam idrar tahlili, ultrasonografi, tümör saptanmış ise gerekli olgularda Tomografi veya MR yapılır. Kesin tanı sistoskopi denen mesane içerisine optik bir aletle bakma ile konur. Bazı olgularda biyopsi alınırken çoğu kez buna gerek kalmaz ve direk tümörün tamamı mümkün olduğunca kazınır.

Mesane Tümöründe Sistoskopi Nasıl Yapılır?

Lokal veya genel anestezi ile yapılan 15 dakikalık bir işlemdir. Hasta lokal anesteziden hemen sonra evine gidebilir. Ofis şartlarında yapılabilir.

Mesane Tümörü Saptanınca Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

TUR –MT ( Mesane tümörünün kapalı yöntemle kazınması ):

Genel veya bölgesel anestezi ile mesane içerisindeki tümörün mümkünse tamamı kazınır. Bazı olgularda tümör mesaneyi doldurmuştur ve bu hastalarda sadece patolojik örnek alınır. Mesane duvarından ve tümör tabanından doğru yöntemle örnek almak çok önemlidir. Yoksa hasta tekrar gereksiz bir ameliyata alınabilir.

TUR ameliyatında tümör endoskopik kapalı yöntemle kazınır. Tümör tabanından örnek alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.

Mesane Tümöründe Ameliyat Sonrası Takip Nasıl Olur?

Patoloji sonucu sadece yüzeysel tabakada tümör var derse hasta çok şanslı demektir. % 70 hasta aslında bu gruba girer. O zaman tümörün cinsine göre ya sadece takip ya da mesane içerisine 6 hafta kadar ilaç verilebilir. Hastalar ilk yıl 3 ayda bir sonraki yıllar 6 ayda bir sistoskopla (mesane içine optik aletle bakma) takip edilir.

Radikal Sistektomi (Mesanenin Prostatla Birlikte Komple Çıkarılması):

Eğer tümör mesanenin kas tabakasına yayılmışsa o zaman kapalı ameliyat hastayı kurtarmaz. Tüm mesanenin ve prostatın çıkarıldığı ameliyat gereklidir. Bu ameliyat 4-6 saat sürer. Hasta 7-10 gün yatar. Patoloji sonrası ya takip yada kemoterapi ve/veya radyoterapi tedaviye eklenir.

Radikal sistektomi sonrası açılan mesanede tümörün büyüklüğü görülüyor

Mesane Alınınca İdrar Yolları Nereye Bağlanıyor?

En sık tercih edilen yöntem ileal kondüittir. Yani her iki böbrekten gelen idrar kanalları 10 cm’lik bir ince barsağa bağlanır. Barsağın diğer ucu da karın duvarına dikilir. Daha kolay ve daha hızlı bir yöntemdir. Ameliyat sırası ve sonrası komplikasyonlar daha azdır. Ancak bu yöntemin en büyük dezavantajı vücut dışında torba taşımak ve hastaların bu durumu kabullenme güçlüğüdür.

İleal konduit yönteminde vücut dışında idrar toplama torbası

Barsaktan Mesane Yapımı Nasıl Oluyor?

Bunun için ameliyatta genellikle ince barsaktan 50 cm kadar bir bölümü alarak kendi içerisinde katlayıp torba yapıyoruz ve idrar kanallarını bu torbaya, torbayı da üretra denen penis kanalına bağlıyoruz. Ameliyat 6-7 saat sürüyor. Hastanede kalış süresi 8-10 gün kadardır. Böylece hasta karnında bir torba taşımak zorunda kalmaz. Hastaların sosyal uyumu vücut bütünlüğünün korunmuş olması nedeniyle oldukça iyidir. Biz uygun hastalarda bu yöntemi tercih ediyoruz.

Barsaktan mesane yapımı için 50 cm’lik ince barsak ayrılır

Ayrılan barsak W şeklinde katlanarak torba yapılır

Oluşturulan torba üretraya (İdrar kanalına)dikilir

Kimlere uygun değil: Yaşlı ve düşkün olanlar, prostatta da tümörü olanlar bu yönteme aday değildir.

Mesane Tümöründe Ameliyata Bağlı Yan Etkiler Nelerdir?

Kanama, pıhtı atması, idrar yolu darlığı, idrar kaçırma, sertleşme sorunu en sık olan yan etkilerdir. Bunların bir kısmı hastaya, bir kısmı cerraha, bir kısmı da yönteme bağlı olarak gelişir. Barsaktan mesane yapılan hastalarda ( ileal neobladder, ortotopik mesane ) gündüz idrar tutma tamdır. Geceleri % 20-50 hastada idrar kaçması olabilir. Bu da gece idrara kalkma ile önlenebilir.Bir cevap yazın