Mesane Kanseri (Sidik Torbası Kanseri)

Mesane – Sidik Torbası Tümörü ( Mesane Kanseri )

Mesane Tümörü Nedir?

Mesane içerisinde tümör gelişmesidir. İlk başlangıçta mesane boşluğuna doğru dut şeklinde büyür, belirti vermez ise karnabahar görünümünü alır ve fark edilmeyip uzak organlara yayılırsa ölümcül olabilir.

Mesanedeki tümörün derinliğine göre sınıflanması. Tümör; mesane iç tabakasında sınırlı ise Ta’dır. Bu en iyi tümördür. T4 ise en kötü tümördür ki burada tümör mesane kasını işgal edip mesanenin dışına taşmıştır.

Mesane Tümörünün Belirtileri Nedir?

Mesane kanserleri başlangıçta belirti vermeyebilir ve sinsi seyredebilir. İlk belirti genellikle idrardan olan kanamadır. Sigara içen ve 50 yaş üzerinde olan bir hastadaki kanamayı dikkate almak gerekir. Kanama taze kırmızı da olabilir bordo renkli de. Kanama dışında idrarda yanma, pıhtılı idrar, idrar yapamama olabilir. Böğür ağrısı hastalığın ilerlediği anlamına gelebilir.

Mesanedeki tümör genellikle karnabahar ya da deniz mercanı şeklinde görülür.

Mesane Tümörünün Nedenleri Nedir?

En büyük nedeni sigaradır. Ayrıca kimyasal maddeler, katran, boya içerisindeki maddeler, mesane kanseri nedeni olabilir.

Mesane Tümörünün Risk Faktörleri Nedir?

Ailesel genetik faktörler, radyasyona maruz kalma, yaşlanma, sigara içimi

Mesane Tümörü Tedavi edilmezse Ne Olur?

Mesane kanserleri yavaş ve sinsi gelişir. Erken yakalanan, yani kanser henüz mesanenin içerisinde ve mesanenin derin tabakalarına yayılmamışsa tedavisi mesaneyi almaksızın mümkündür. Mesanenin duvarına yayılmışsa o zaman tedavi ancak mesanenin alınması ile mümkündür. Ama hastalık metastaz yapmışsa küratif yok edici tedavi şansı kaybedilir ve yalnızca kemoterapi ile biraz daha uzun yaşaması sağlanabilir.

Mesane Tümörünün Tetkik Yöntemleri Nelerdir?

Mesane kanseri tanısında önce şüphelenme sonra sırası ile tam idrar tahlili, ultrasonografi, tümör saptanmış ise gerekli olgularda Tomografi veya MR yapılır. Kesin tanı sistoskopi denen mesane içerisine optik bir aletle bakma ile konur. Bazı olgularda biyopsi alınırken çoğu kez buna gerek kalmaz ve direk tümörün tamamı mümkün olduğunca kazınır.

Mesane Tümöründe Sistoskopi Nasıl Yapılır?

Lokal veya genel anestezi ile yapılan 15 dakikalık bir işlemdir. Hasta lokal anesteziden hemen sonra evine gidebilir. Ofis şartlarında yapılabilir.

Mesane Tümörü Saptanınca Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

TUR –MT ( Mesane tümörünün kapalı yöntemle kazınması ):

Genel veya bölgesel anestezi ile mesane içerisindeki tümörün mümkünse tamamı kazınır. Bazı olgularda tümör mesaneyi doldurmuştur ve bu hastalarda sadece patolojik örnek alınır. Mesane duvarından ve tümör tabanından doğru yöntemle örnek almak çok önemlidir. Yoksa hasta tekrar gereksiz bir ameliyata alınabilir.

TUR ameliyatında tümör endoskopik kapalı yöntemle kazınır. Tümör tabanından örnek alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.

Mesane Tümöründe Ameliyat Sonrası Takip Nasıl Olur?

Patoloji sonucu sadece yüzeysel tabakada tümör var derse hasta çok şanslı demektir. % 70 hasta aslında bu gruba girer. O zaman tümörün cinsine göre ya sadece takip ya da mesane içerisine 6 hafta kadar ilaç verilebilir. Hastalar ilk yıl 3 ayda bir sonraki yıllar 6 ayda bir sistoskopla (mesane içine optik aletle bakma) takip edilir.

Radikal Sistektomi (Mesanenin Prostatla Birlikte Komple Çıkarılması):

Eğer tümör mesanenin kas tabakasına yayılmışsa o zaman kapalı ameliyat hastayı kurtarmaz. Tüm mesanenin ve prostatın çıkarıldığı ameliyat gereklidir. Bu ameliyat 4-6 saat sürer. Hasta 7-10 gün yatar. Patoloji sonrası ya takip yada kemoterapi ve/veya radyoterapi tedaviye eklenir.

Radikal sistektomi sonrası açılan mesanede tümörün büyüklüğü görülüyor

Mesane Alınınca İdrar Yolları Nereye Bağlanıyor?

En sık tercih edilen yöntem ileal kondüittir. Yani her iki böbrekten gelen idrar kanalları 10 cm’lik bir ince barsağa bağlanır. Barsağın diğer ucu da karın duvarına dikilir. Daha kolay ve daha hızlı bir yöntemdir. Ameliyat sırası ve sonrası komplikasyonlar daha azdır. Ancak bu yöntemin en büyük dezavantajı vücut dışında torba taşımak ve hastaların bu durumu kabullenme güçlüğüdür.

İleal konduit yönteminde vücut dışında idrar toplama torbası

Barsaktan Mesane Yapımı Nasıl Oluyor?

Bunun için ameliyatta genellikle ince barsaktan 50 cm kadar bir bölümü alarak kendi içerisinde katlayıp torba yapıyoruz ve idrar kanallarını bu torbaya, torbayı da üretra denen penis kanalına bağlıyoruz. Ameliyat 6-7 saat sürüyor. Hastanede kalış süresi 8-10 gün kadardır. Böylece hasta karnında bir torba taşımak zorunda kalmaz. Hastaların sosyal uyumu vücut bütünlüğünün korunmuş olması nedeniyle oldukça iyidir. Biz uygun hastalarda bu yöntemi tercih ediyoruz.

Barsaktan mesane yapımı için 50 cm’lik ince barsak ayrılır

Ayrılan barsak W şeklinde katlanarak torba yapılır

Oluşturulan torba üretraya (İdrar kanalına)dikilir

Kimlere uygun değil: Yaşlı ve düşkün olanlar, prostatta da tümörü olanlar bu yönteme aday değildir.

Mesane Tümöründe Ameliyata Bağlı Yan Etkiler Nelerdir?

Kanama, pıhtı atması, idrar yolu darlığı, idrar kaçırma, sertleşme sorunu en sık olan yan etkilerdir. Bunların bir kısmı hastaya, bir kısmı cerraha, bir kısmı da yönteme bağlı olarak gelişir. Barsaktan mesane yapılan hastalarda ( ileal neobladder, ortotopik mesane ) gündüz idrar tutma tamdır. Geceleri % 20-50 hastada idrar kaçması olabilir. Bu da gece idrara kalkma ile önlenebilir.

Mesane Kanseri Tedavisi Sık Sorulan Sorular

Mesane kanseri ve tedavisi hakkında sık sorulan soruları cevapladık.

Mesane kanseri metastaz yapar mı?

Her 4 mesane kanserinden birinin metastaz yaptığı bildirilmiştir

Mesane kanseri nereye metastaz yapar?

Mesane kanserleri genellikle çevre dokulara yayılma eğilimindedir: üreter, üretra, prostat, vajina ve pelvis. Ancak vücudun uzak bölgelerine de sıçrama riski vardır. Mesane kanseri en sık lenf nodları, akciğer, karaciğer ve kemiklere metastaz yapar.

Hangi kanserler mesaneye metastaz yapar?

Kanser mesanede oluşabileceği gibi vücudun farklı bir yerinde oluşan bir kanser de mesaneye metastaz yapabilir. Prostat, kolon, meme ve akciğerde oluşan tümörler mesaneye sıçrayabilir.

Mesane kanseri genetik midir?

Genetik faktörler, mesane kanseri oluşumunda ana etken değildir. Kanser oluşumlarında kalıtsal özelliklerimizin her zaman bir söz hakkı vardır. Ancak mesane kanserlerinde bu oldukça sınırlıdır. Prostat, böbrek ve testis gibi diğer ürolojik kanserlerde genetik risklerin daha belirgin olduğu bildirilmektedir.

Mesane kanserine kemoterapi uygulanır mı?

Tümör mesane dışına, örneğin lenf bezlerine, karaciğer veya akciğere yayılabilir. Bu durumda cerrahiden önce hastaya kemoterapi verilmesi gerekir. Kemoterapi ile metastatik tümörler mümkün olduğunca küçültülür, yok edilmeye çalışılır. Metastazlar ortadan kalktıktan sonra mesane kanserinin cerrahi tedavisi planlanır. Ayrıca ameliyat sonrası patoloji raporunda tümörün lenf bezlerine ya da mesane dışındaki yağ dokusuna sıçradığı da tespit edilebilir. Bu durumda da kemoterapiye başvurulur.

Ameliyat öncesi uygulanan kemoterapiye neoadjuvan kemoterapi, ameliyat sonrası uygulanan kemoterapiye ise adjuvan kemoterapi adı verilir.

Mesane tümörü ameliyatı sonrası hasta takip nasıl olur?

Diğer ürolojik kanserlerde olduğu gibi hastalarımızı ameliyattan sonra ilk 2 yıl boyunca her 3 ayda bir kontrol muayenesine davet ederiz. Her şey yolundaysa, kanser tekrar ortaya çıkmadıysa kontrol aralığı 6 ayda bire çıkarılır. Ameliyattan 5 yıl sonra ise hastalarımızın yılda bir kez kontrole gelmelerini öneririz.

Radikal Sistektomi ameliyatından sonra idrar tutmada ve yapmada sorun yaşar mıyım?

Radikal sistektomi mesanenin çıkarılması ameliyatıdır. Mesane vücuttan çıkarıldığı için hastanın yeniden idrar yapmasının sağlanması gerekir. Bunun içinde iki alternatif mevcuttur:

İlki karın cildine bir torba yerleştirmektir. İnce bağırsaktan alınan küçük bir parça sayesinde idrar yolu ile torba birbirine bağlanır. İdrarın bu torbaya akması sağlanır. İleal Konduit adı verilen bu yöntemle hasta idrarını rahatça vücuttan atabilir. Hasta veya yakınlarının torbada biriken idrarı gün içinde boşaltması gerekir. Bu yöntemin en zorlu yanı hastanın artık karnına yapışık halde duran bir torbası olmasıdır. Kişinin hem fiziksel aktiviteleri sınırlanır hem de sosyal iyilik hali zedelenir. Bu nedenle yapay mesane adı verilen ikinci bir yöntem geliştirilmiştir.

Ortotopik ya da yapay mesane olarak adlandırılan ameliyatla da hastanın radikal sistektomi ameliyatı sonrası idrarını yapması sağlanabilir. Bu yöntemde hastaya yeni bir mesane yapılır. Biz de kliniğimizde hastalarımızda ilk olarak bu yöntemi tercih ediyoruz.

Bu yeni mesane hastanın bağırsağından yapılır ve dış idrar yoluna bağlanır. Böylece hasta vücuduna bağlı bir torba takmak durumunda kalmaz. İdrarını normal yolla yapabilir.

Uyguladığımız bu ameliyattan sonra hastalarımız 2 hafta kadar sonda takar. Sonda çıkarıldıktan sonra hastanın eskisi gibi idrar yapması için kısa bir zaman geçmesi gerekebilir. Bunun nedeni, hastanın artık yeni bir mesanesi olması ve vücudun buna alışmasıdır. Biz kliniğimizde hastalarımıza yeni mesaneleri ile idrar yapma eğitimi veriyoruz. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu sonda çıktıktan 3-4 gün sonra herhangi bir sorun yaşamadan idrarını yapabiliyor.

Yapay mesanenin kullanım süresi ne kadardır?

Hastalarımız yeni mesaneleri yaşam boyu kullanabilirler.

Radikal sistektomi ameliyatı sonrası çocuk sahibi olabilir miyim?

Radikal sistektomi ameliyatında erkeklerde, mesane ile birlikte prostat ve seminal veziküller de çıkarılır. Kadınlarda ise mesanenin yanı sıra rahim, yumurtalıklar çıkarılır.

Yani radikal sistektomi ameliyatı olan kişiler artık çocuk sahibi olamaz. Mesane kanseri ileri yaş hastalığıdır. Hastaların ortalama tanı alma yaşı 73’tür. Bu durum, ameliyat olması gereken hastalarımızın çok büyük bir bölümünün üzerine düşünmesi gereken bir konu değildir. Ancak nadir de olsa hastalık 40’lı yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir.

Radikal sistektomi ameliyatının cinsel hayata etkisi var mı?

Mesane kanseri ürolojik kanserler içinde en karmaşık olanıdır. Bu kanseri tedavi etmek için uygulanan radikal sistektomi ameliyatı da oldukça ciddi bir prosedürdür.

Ameliyat esnasında sertleşmeyi sağlayan sinirlere bir zarar verilmediyse, ameliyat sonrasında erkeğin orgazm olması ve boşalma hissi duyması mümkündür. Ancak bu boşalmada dışarıya bir sıvı akışı olmaz. Sertleşmeyi sağlayan sinirler mesaneye ve prostat bezine komşu haldedir. Bu nedenle önceleri mesane kanseri ameliyatı olan hastaların bir daha sertleşemeyeceği kabul edilirdi. Ancak günümüzde gelişmiş teknoloji ve deneyimli cerrahlar sayesinde ameliyat sonrası sertleşmenin devam etme imkanı mevcuttur. Hastanın yaşı da burada önemli bir faktördür. Hasta ne kadar gençse sertleşme de o denli korunacaktır. Ancak her hastada sertleşmenin korunması mümkün olmayabilir. Bu durumda hastaya ESWT, penis protezi gibi tedaviler uygulanabilir. Sertleşme geri kazandırılabilir.

Kadınlarda ise vajinanın bir bölümü ameliyat esnasında vücut dışına çıkarılır. Cinsel hazzı sağlayan vajen bölgesinde bulunan sinir demetleri hasar görürse hastanın orgazm olma yeteneği kaybolabilir/azalabilir. Orgazmı yeniden sağlamak için vajinanın yeniden yapılandırılmasını (vajinal rekonstrüksiyon) kapsayan yeni bir müdahale gerekli olabilir.

Mesane kanseri erkeklerde daha mı sık görülür? Neden?

Evet. Ürolojik kanserler erkeklerde daha çok görülür. Prostat ve testis kanseri sadece erkeklerde olur. Böbrek ve mesane kanseri kadınlarda da görülebilir, ancak erkeklerde görülme oranı daha yüksektir. Öyle ki, mesane kanserinin görülme sıklığı erkeklerde tam 4 kat daha fazladır. Mesane kanserinin sigara ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Sigara kullanımı erkekler arasında daha yaygın olduğu için hastalığın erkeklerde daha sık görüldüğü düşünülmektedir.72 yorum

 • emre

  iyi günler kolay gelsin öncelikle.

  ben uzun zaman önce idrar sorunlarından dolayı . doktora basvurdum ürolaji uzmanına orda mesanede darlık var denildi diye hatırlıyorum ta..pr.. denilen ilaç verildi ve tam düzenli kullanamadım bu ilacın yan etkisi varmı yeni ilac aldım bugun kullanmaya baslasam ne tür bi sonuç alabilirim dönüş yaparmsnz

  sizin bununla ilgili önereceğiniz bir sey varmı fiyatlarınız nedir

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun.
   Mesane boyunun darlığının tespiti sistoskopi yani kamera ile girilerek konulur. Hasta genç ve çocuk istiyorsa ameliyat önermeyiz. İlaç tedavisine devam etmeli en az 1 ay kullanıp fayda %30 ve üstüne çıkarsa ilaca devam edilmeli. İlacın yan etkisi bazı hastalarda geçici olarak meninin mesaneye geri akması olarak gözlemlenmektedir

 • mustafa

  iyi günler
  mesane duvarının sol tarafında 2.3mm tümör ultrasonda görüldü .ameliyat dendi ,şehir hastanesinde mi yoksa özel hastanenin teknik şartları uygun olur.

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun…
   Eğer gittiğiniz doktorla aranızdaki güven ilişkisinde bir problem yoksa özel veya şehir hastanesi teknik açıdan çok önemli değil. Ancak pandemi sebebiyle tercihiniz etkilenebilir. Biz İstanbul’da bu ameliyatı yarım saatte yapıyoruz. 1 gün sonra da hastalarımız taburcu oluyor. Sağlıklı günler dilerim…

 • Özer

  İyi günler hocam
  Mesane kanseriyim bugün parça alındı patolojiye gönderildi ameliyatı yapan doktor çok hızlı ilerlediğini ve kalınlaşmış oldugunu söyledi sonuca göre mesane ni alır dışına veririz dedi ne yapmam lazım hocam daha 47 yasındayım devlet hastanesine gidiyorum bagırsaktan mesane yapma gibi bir durumları olurmu yardımcı olun yoksa İstanbula geleyim şaştım kaldım

 • Ceren thrkel

  Esim iki kere tur ameliyati oldu tamanen kendi hatamizdan tedavjnin sonunu getirmsdik.patoloji sonucu kas dokusuna rastlanmagan dusuk seviyelj geldi.simdi dr ihmal ettigimiz icin tekrarladi ve 100 lerce cikardigini mesanenin hic iyi durumda olmadigini patoloji sonucu mesanenin alinio alinmayacagjni ama almasinin daha iyi olacagini soyluyor.%60 temizliyebildigini soyljyor.basja bir doc.de isin tedavisi ile kurutacagini soyluyor buz ne gapmaliyiz

  • yasemin asistan

   Çok yaygın tümörlerde mesanenin alınması daha iyi bir tedavi şeklidir bize gelirseniz Biz mesaneyi Alırız bağırsaktan yeni mesane yapıp hastayı normal idrar kanalından iş etme yolunu seçebiliriz

  • Merhabalar ben babam için danışmak istiyorum mesane tümörü teşhisi konuldu ve mesanenin alıncacağı söylendi bağırsaklar dışarı bağlanıcak denildi ancak bia bunu istemiyoruz 62 yaşında bize önerileriniz nedir

   • yasemin asistan

    Geçmiş olsun hastanın tümörü uygun yerde ise önemli rahatsızlıkları yoksa böbrek yetmezliği yok ise bağırsaktan mesane yapılabilir

 • Tolga

  merhaba hocam;

  8 ekim 2020 de devlet hastanesinde kapalı şekilde mesane tümörü ameliyatı oldum; 3. ay kontrolümde ultrasonda sağ üreter orifisinde 11*7 mm lik polipoid uzanım görüldü. tekrar olması normalmidir? bu aşamada nasıl bir yöntem uygulanmalı ?

 • Ahmet

  Merabalar hocam mesane kanseri mesanem alindi ve urostömi torba kullaniyorum böbrek yetmezligide var heyet raporu alacam bakim ucreti cikarmi bana

 • Ali

  Merhaba
  Yapay mesane ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası kemoterapi gördüm fakat ilk kür den sonra bünyem kaldıramadığı için kemoterapi alamadım. 1 yıl sonra mesane kanseri nüks teşhisi konuldu, sol lenflerde küçük küçük kanser hücreleri göründü. Tekrardan kemoterapiye başladım bu kez üçüncü kürden sonra kan değerlerim çok düştüğü için yine kemoterapiyi yarıda kesmek zorunda kaldım. Tümörün daha fazla ilerlemesi için nasıl bir yol izlemeliyim kemoterapi dışında bir tedavi şansım var mıdır?

 • Didem

  Merhaba babam radikal sistektomi illeal loop ameliyatı oldu. Bugün bağırsak boğumunda kan tomurcukları gibi lekeler gördüm ilk defa ama dışında kan değil bağırsağın kendisinde kırmızı noktalar vardı. Ara ara da torbayı değiştirirken çok hafif kanamalar oluyor. Bunlar normal mi? Özellikle bağırsakta kırmızı nokta lekeler olması. Babamın ameliyatının üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Sonuçları temiz bir şekilde gidiyor fakat çok korkuyorum bu hastaların yaşam süresi nedir bilgilendirebilir misiniz? Yanıtlarsanız çok sevinirim

 • Bülent Ay

  Hocam Hangi hastanedesiniz yeriniz nerededir.iyi çalışmalar.

 • İyi çalışmalar.Mesane tur amaliyatından sonra altı doz BCG alışı kullandım.Bundan sonraki tedavim nasıl devam edecek. Sizin hastanenizde tedavi olabilirmiyim..Organ bağışı yapanlardan mesane nakli yapmak teknik olarak mümkünmü.

 • Ali karaman

  Meehaba hocam babam 52 yasinda 7 ay önce mesane tümöründen kapali sekilde ameliyat oldu fakat yeniden nüksetti tekrar ortaya cikmasi normalmi

 • Begum

  Merhabalar

  Babamın meshane sol duvarına yasli 6 cmlik bir tümör görüldü. Bu bizi çok endişelendiriyor yasi 70. meshane alinmasi söz konusu olursa bu yaş grubu hastalara yapay meshane yapabiliyor musunuz?
  Teşekkür ederim

 • Sait can

  Hocam merhabalar babamın patoloji sonucunu atsam Bi değerlendirme yaparmısınız.

 • Mesane sol duarında 5.5 mm lezyon tesbit etmiş ne yapmalıyım ilaç tedavisi varmı? Tşk.ler

  • yasemin asistan

   Sistoskopi yapıp Aynen da ya biyopsi yapılır Ya kendisi komple alınır 0 530 318-14 36’yı arayabilirsiniz randevu için

 • Devran

  Kolay gelsin hocam babamın mesanesini komple aldılar ve yeni mesane yaptılar ama doktor bundan sonra torba ya küçük abdestini yapacak dedi ömür boyu bunun tedavisi varmı

  • Ali Murat

   Gecmiş olsun. Tedavi zaten yapılmış tümörlü olan mesane çıkarılmış. onun yerine bağırsaktan küçük bir mesane yapıldı. O da torbaya boşalıyor. ömür boyu bu şekilde idare etmek zorunda

 • ahocam bende pırostat 35 olculdu1 hafta kadar bır rahatsızlık duyma hıssı ettımıdrar azda olsa gece 3 kez kalkıyorun ıdrar kamışı uzerınde bır rahatsızlık duymaktayım kansermı oldum bobrekleremı ıdrarr kacması oluyor bırde cınsel ılışkı sıkca yapılması rahtlatıcımı aksıne dahada zorlaştırımı amelıyat olsam cocuk yapma olasılığımıde yıtırmış olabılırımmmı kardura 8mg kullanıyorum rahat ıdrara cıkıyorum

  • Ali Murat

   Prostat büyük değil. ilaç tedavisi ile rahat idrar yapabiliyorsanız ameliyata gerek yok. ayrıca ameliyat ile çocuk yapma olasılığı azalmakla birlikte kaybolmaz

 • Murat davulcu

  Merhabalar hocam babamın filminde böyle çıktı ne oldgunu ne olur açıklarımısınız mesane sol duvarında lümene uzanın gösteren yaklaşık 14mm kalınlıkta polipoid lezyen izlendi (Mesane TM)

  • Ali Murat

   Mesane içinde lümene yani idrar boşluğuna uzanım gösteren kitleler mesane tümörüdür. vakit geçirmeden ameliyat edilirse tamamen temizlenme ihtimali oldukça yüksektir Detaylı bilgi için arayabilirsiniz

 • Murat davulcu

  MERHABALAR ÜRİNER SİSTEM US İNCELEMESİNDE MESANE SOL LATERAL DUVARINDA LÜMENE UZANIM GÖSTEREN YAKLAŞIK 14MM KALINLIKTA POLİPOİD LEZYEN İZLENDİ(Mesane TM) BU NEDİR HOCAM BİLGİ VERİRMİSİNİZ

 • Gün ortası

  Hocam merhaba eşimde çift kese var mesane kanseri teşhisi kondu seçenek sundular ya ışın vereceğiz yada komple meşaleyi alacağız ya içeride kese yada dışarıda kese yapacağız dediler karar bekliyorlar ne yapmamız gerek

  • yasemin asistan

   Her iki ameliyatın ekşi ve artıları var dolayısı ile böyle büyük bir ameliyatın burada Hangisine karar verelim sorusunu sormak uygun değil doktorunuza danışın ya da bize başvurun

  • Murat

   Hocam merhaba.6 ay önce babamda 5 cm lik mesane tümörü vardı ve alındı.patloji sonucuda low grade geldi.ardindan 6 hafta bcg verildi.tekrar sistoskopi yapıldı ve doktorumuz retur yaptı.sonuc bugün geldi.1cc hacminde mesane tümör ameliyatı T/1K . sonuç ve tanıda şunlar. Yüksek dereceli papiller urotelyal karsinoma,mesane tur metaryali.—- muksularis mukoza tumorsuzdur.—-muskularis propriaya ait kas dokusu izlenmemistir. Doktor tekrar 3 kur BCG istedi.onceki 6 kürdü.3 kurden sonra mesaneye tekrar bakacağiz dedi.sizce bu sonuclar nasıl.onceden low grade ta düşüktü.simdi T1 yüksek dereceli biraz korkuttu beni.yorumunuz nedir.tesekkurler.

   • Ali Murat

    Geçmiş olsun. Öncelikle söylemek gerekirse 5 santimlik bir tümör düşük dereceli olma ihtimali Zayıftır. genellikle high-grade tümörlerdir. Bu nedenle Tekrar ameliyat olma riski artıyor. bcg tedavisi isabetli olmuş. doktorunuza danışarak tedaviye Devam etmeniz faydalı olacaktır

 • İclal

  Tur sonrası on gün sonra kana görülmesi dogal mi

 • Gökçe

  Merhaba, babam mesane kanseriydi, radyoterapi ve kemoterapi aldı, şu an kanserli hücresi yok. Öncesinde de zaman zaman kazinma ameliyati oldu. 5 yıldır bu hastalıkla uğraşıyoruz ve artık mesanesindeki aşırı küçülme ve buzulmeden dolayı alınması gerektiği söylendi. Yalnız radyoterapiden ötürü yapay mesane yapılamıyor, torba yöntemi kullanılacakmiş. Doktorumuz babamın hastaneye geldiği gün ameliyat olacağını, ameliyatin yaklaşık 3 saat süreceğini ve 3gun içinde de taburcu edileceğini söyledi. Uzun zamandır bu hastalıkla ilgili araştırma yaptığımız için hastaneye yatimin ve taburcu olma süresinin bu kadar az olmadığını duymuştum. O yüzden ailecek bir ne yapacağımızı bilmeme durumundayız hocam, lütfen ikinci bir görüş olarak bize yardımcı olur musunuz?

  • yasemin asistan

   Radyoterapi görmüş hastalarda ameliyat biraz daha sıkıntılıdır ameliyat suresi 3-4 saat hastanede kalış süresi 7-10 gün ortalama

 • Gürkan

  Ocam benim babam da doktor idrar kesesinde kitle var acabanasıl bir ameliyat bizi bekliyor bizi aydınlatırsanız tşkr ederim biz cahil insanlarız

  • yasemin asistan

   Geçmiş olsun Öncelikle kapalı bir ameliyat yapılıp kitle kazanır patolojiye gönderilir Patoloji sonucuna göre tedavi protokolleri belirlenir

 • Erhan Dalkılıç

  Hocam merhaba. Annem üç yıldır mesane sorunu yaşıyor. İkisinde mesane içi yakma birde mesane içi temizlemek olmak üzere 3defa operasyon yapıldı. Ama yine aynı çok ağrıları oluyor. Enson işlem yapan doktor artık yapacak birşeyin kalmadı. Mesanenin alinması gerekiyor dedi. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler.

  • yasemin asistan

   Geçmiş olsun mesanenin alınma kriterleri bellidir alınması gerekiyorsa nasıl bir ameliyat Tekneyi uygulanacağı konusunda geldiğinizde karşılıklı konuşabiliriz

 • Ayten

  Eşimde ağrıyla ACILE gittik MESANEDE TÜMÖR3mm ÇIKTI doktor tümörü aldı mesane temizdi dedi pataloji sonuç kanser benzeri gibi diye birşey cıktı ilaçlı tomografi çekildi diğer bütün organlar temiz birşey yok kanalın ICINDE birşey yazıyormuş br çekilsin demiş mesane alalım demiş ameliyat olmadan başka tedavi olamazmi durumlar kötümü

 • Turaç Erdogan

  Merhaba hocam ben bu sabahta beri kanlı ve pıhtılı idrar yapıyorum surekli bu nedir agri ve sizi yok az bir yanma var birde maddiyat sıkıntım varsigortam yok bağkurum vardı onuda5 senedir yatıramiyorum bilgi ve onerinizi almek istiyorum simdiden çok tesekkur ederim

 • Kürşad haşhaş

  İyi geceler baba üç ameliyat geçirdi ilaç alındı şimdi ise mesane alınıncaya dendi nasıl bir yol takip etmemiz gerekiyor

  • Ali Murat

   Bu tip hastalıklarda tedaviye yön veren en önemli faktör Patoloji sonucudur. Patoloji raporları doğrultusunda mesanenin alınması gerekebilir. doktorunuzla iletişime geçip danışmanız daha yararlı olacaktır

 • nuray

  merhaba babam mesane amelıyatı oldu . kapalı amelıyatla tümör tamamen kazındı. patoloji sonucunda tümörün yuzeysel olduğu kaslada görulmediği sonucu çıktı. ancak kötü huylu olduğu ve ilaç tedavisi başlayacağı söylendi. ilaç tedavisi tümörü tamamen yok eder mi tekrarlama olasılığı nedir

  • Ali Murat

   Geçmiş olsun. Öncelikle söylemem gereken nokta bu tümörlerin zamanla tekrar edebileceği. yapılacak ilaç tedavisi tümörün yeniden çıkmasını engellemek içindir. Tümörü tamamen yok etmez. belli aralıklarla doktorunuza takipe gitmeyi unutmayın

 • Mehmet yiğen

  Hocam kolay gelsin mesanemde tümör olduğu anlaşıldı22×29×17 mm boyutunda mesane tabanı sol tarafında bulundu bu ilaç tedavisi mi yoksa ameliyat ile mi alınır yardımcı olursanız çok sevinirim

  • Ali Murat

   Geçmiş olsun. mesane tümörünün Öncelikle tedavisi ameliyattır. ameliyat ile çıkarılan parçalar Patoloji tarafından incelenir rapor yazılır. sonrasında tümörün derecesi belirlenip gerekirse ilaç tedavisine geçilebilir. fakat ilk yapılacak iş vakit geçirmeden ameliyattır. bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz

 • Merve

  Merhaba! Hocam babamın mesanesınde 3 cm bir tümör goruldu patolojı sonucu kotu geldı sızce bundan sonra hangı yolu ızlememız dogru olur tsk ederım sımdıden

  • Ali Murat

   Kötü derken neyi kastettiğinizi bilemiyorum. Patoloji sonucuna dikkatlice bakmak gerekir. Eğer kaslara yayılma var ise mesanenin tamamen çıkarılması düşünülür. Eğer yayılma yoksa ya takip ya da tekrar kazıma ameliyatı yapılabilir. Doktorunuza danışırsanız daha detaylı bilgi alabilirsiniz

 • azize

  merhaba hocam babamın mesanesinde yüksek dereceli karsinoma çıktı. yüzeyel olduğu için bcg tedavisine başlandı. birinci tedaviyi aldıktan sonra idrar kültüründe staphylacocus epidermitis üredi ve antibiyotik teddavisi aldı.tabi bcg tedavisine ara verildi.ikinci bcg tedavisinden sonra da idrarda lökosit sayısı arttı 48 çıktı (başka hiç bir şikayeti yok enfeksiyon açısından ayrıca bcg aşısına bağlı herhangi bir komplikasyon da yok). bunun sebebi ne olabilir.tedavi kaynaklı mı uygulama kaynaklı mı anlamadım.henüz kültür sonucu çıkmadı.lökosit yüksekliği tedaviye engel midir.yaplabilecek bir şey var mı?

 • selahattin

  babam mesane kanserı kapalı ameliyat oldu ağrıları çok fazla normal mi

 • Muhammed

  Merhaba hocam , klinik ön tanıda : ürekal kalıntı zemininde adeno CA? Enfektif patoloji?
  Makroskobik bulgularda : büyüğü 1.5 küçüğü 1 cm uzunluğunda 2 adet tru-cut biyopsi materyali görüldü
  Tanıda ise : Fibrotik doku fragmanları (Malignite lehine bulgu saptanmadı) Mesane anteriorunda lezyon, tru-cut biyopsi , şeklinde yazıyor. Cerrahi operasyonla mesane alınmadan hastalıktan kurtulmak mümkün müdür ? Ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz ?

  • Ali Murat

   Hastalığınızın tanısı kanser yönünde değil. kötü bir sonuç görünmüyor. Muhtemelen mesane alınmadan tedavi olabilirsiniz gibi görünüyor. takibinizi yapan doktora danışın

 • Nisa

  Merhaba, Ukraynalı mülteciler kanser hastası yardım var mı?

Murat davulcu için bir cevap yazın Cevabı iptal et

 • TürkçeTürkçe
 • EnglishEnglish