Prostat Büyümesi ve Prostat Ameliyatları (Tur, Greenlight-Yeşil ışık, Plazmakinetik)

Prostat Büyümesi ( İyi Huylu Ve Kötü Huylu Prostat Büyümesi )

Prostat Büyümesi Nedir?

Prostatın yaşla birlikte büyümesi ve ortasından geçen idrar kanalına baskı yaparak işeme zorluğu yaratması.

Soldaki resim normal prostat, sağdaki ise büyümüş prostat. Tabiatıyla sağdaki hastanın idrar kanalı büyüyen prostat tarafından tıkanmış. Bu hastalar ince cılız tazyiksiz kesik kesik idrar yaparlar veya tamamen yapamaz hale gelirler.

Bu hastada prostatta kanser gelişmiş. T1-T2 resimler erken yakalanmış kanseri temsil eder. Yani kanser henüz prostatın içerisinde. Bu hastalarda ameliyatla kesin tedavi sağlanır. T3-T4 resimlerinde ise kanser prostatın dışına taşmış. Bu hastalarda hormon tedavisi radyoterapi ameliyat ayrı ayrı veya hep birlikte yapılabilir.

Prostat Büyümesinin Belirtileri Nedir?

İşeme zorluğu, ince tazyiksiz, cılız, damla damla işeme, idrarda yanma, sık gitme, geceleri kalkma, tam boşalamama hissi, sonunda damlama, tuvalette bekleme, gibi belirtilerin yanı sıra ileri dönemde böbrek yetmezliği bulguları ve şikayetleri de olabilir.

Bu Belirtilerle İyi Huylu ve Kötü Huylu prostat Büyümesini Ayırt Edebilir Miyiz?

Hayır edemeyiz. Her iki hastalıkta aynı bulgular ile ortaya çıkar. Bunu ancak bir ürolog ayırabilir.

Prostat Büyümesinin Nedenleri Nedir ?

Genetik yatkınlık, beslenmenin yağdan zengin olması, yaşlanma asıl nedenlerdir.

Prostat Büyümesinin Risk Faktörleri Nedir ?

İyi huylu prostat büyümesi tedavi edilmezse idrar yolu enfeksiyonu, yaşam standardı düşüklüğü ve en sonunda böbrek yetmezliği olabilir.

Prostat Büyümesinin Komplikasyonları Nedir ?

Enfeksiyon, kanama, tembel mesane ve bir daha işeyememe. Böbrek yetmezliği.

Prostat Büyümesinde Doktor Randevusu Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Eğer söz konusu bireyde hastalığın belirtileri görülüyorsa veya hastalığın nedenlerinden bir tanesine sahipse varsa elinde yapılmış hazır tetkiklerle gelmesi. İdrarın dolu olması işlemleri hızlandırır.

Prostat Büyümesinin Tetkik Yöntemleri Nelerdir?

Muayene, detaylı sorgulamadan sonra üroflowmetre testi ( İşeme testi ), ultrasonografi, PSA analizi, içerde kalan idrar miktarı ölçümü, böbrek fonksiyon testleri yapılır. Hastanın durumuna göre ek tetkikler istenebilir.

Prostatın olmazsa olmaz muayene şekli makattan yapılan parmakla muayenedir. Prostatın büyüklüğü, şekli ve tümör varlığı bu şekilde anlaşılır.

Prostat Büyümesinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İyi huylu prostat büyümesinin başlangıç döneminde sadece takip veya ilaç tedavisi yeterlidir.

Prostat Büyümesinde Kimlere Ameliyat Gerekir?

Tıkanma yaparak sonda takılan şikayetleri belirgin olan ve medikal tedaviyi kabul etmemiş ya da yararını görmemiş hastalarda ameliyat yapılır.

Prostat Büyümesinde Kapalı Ameliyat mı Açık Ameliyat mı  ( İyi huylu prostat büyümesi için )

Hastaların en sık sorduğu sorudur. Günümüzde tüm iyi huylu prostat büyümelerini kapalı ameliyatla yapmak mümkündür. Açık ameliyat sadece çok büyük prostatlı hastalar ( 200 gram ve üzeri ) büyük mesane taşı veya baloncuğu olan yani zaten açık bir ameliyatı gerektiren hastalığı olan hastalar için yapılır. Geri kalan tüm hastalarda kapalı ameliyat yapılır.

250 gram iyi huylu prostatı olan ve birlikte mesane taşları olan bir hastamızda açık ameliyat yaptık. Çünkü bu metod bu hasta için en ideal metoddur.

Prostat Büyümesinde Kapalı Ameliyat Ama Hangi Yöntemle?

Klasik TUR-Prostat Yöntemi

Plazmakinetik Yöntemi

Yeşil Işık ( Greenlight ) Yöntemi

HOLEP ( Holmium Laserle ) Yöntemi

Bu yöntemlerin hepsinin amacı prostatın içini oyarak idrar kanalını açmaktır. İster elektrik enerjisi ister lazer enerjisi kullanılsın hepsinde aynı işi yaparız. Burada esas olan hastanın diğer medikal durumu beklentileri istekleri ve cerrahın elinde olan imkanlar ve deneyimleridir. Biz bütün yöntemleri uygulayacak bilgi deneyim ve alt yapıya sahibiz. Hastayla konuşarak ortak karar alıyoruz. Hastalara önerimiz doktoruyla birlikte karar almaları reklamların tesirinde kalarak kendi kendilerine karar vermemeleri.

Prostat Büyümesi Ameliyatı İçin En Ekonomik Olan Yöntem Hangisi?

En ekonomik yöntem klasik TUR-Prostat yöntemidir. Lazer kullanılan tekniklerde kullanılan malzeme ekstra olarak 1.200 dolar civarında maliyet getirir. Ama hasta için bu gerekli ise yapılır.

TUR yöntemi rüştünü ispatlamış geleneksel yöntemdir. İkinci resim ameliyat sonrası kanalın nasıl açılmış olduğunu gösteriyor.

Yeşil ışık ( Greenlight ) Enerji kullanılarak prostatın buharlaştırılması. Aynı yolun lazerle açılmış olduğunu görüyoruz.

Plasmakinetik enerji kullanılarak prostat dokusu benzer şekilde buharlaştırılıyor.

Holep Ameliyatı Nedir? Nasıl Yapılıyor?

Holep’in açılımı holmium lazer prostat enüklüasyonu yani lazer enerjisi kullanılarak prosatın tıpkı açık prostat ameliyatında olduğu gibi büyümüş adenomlarının çıkarılmasıdır. Yöntem idrar kanalından girilerek yapılır. Herhangi bir vücut kesisi yoktur. Açık ameliyatta olduğu gibi çıkarılabilecek en fazla prostat dokusu çıkarılabilir. Lazer kullanıldığı için kanama azdır. Tüm iyi huylu prostat büyümelerinde kullanılabilir. Tercihen büyük prostatlarda yani 120 gram ve üzeri olanlarda tercih edilir. Hastanede 1-2 gün yatılır.

Prof. Dr. Coşkun Şahin Prostat TUR ameliyatında.

Prostat Büyümesi Tedavisinde Hangi Yöntem Daha İyi

Özellikle sağlık turizminin gelişmesi ile birlikte tedavide farklı yöntemlerin öne çıkması ve hastalığın reklamı kaçınılmaz olmuştur. Bizce en yararlı, en uzun etkili ve en ekonomik tedavi öne çıkarılmalı. Hekim hastasına bütün alternatifleri sunmalı ve birlikte karar vermeli. Hekimin deneyimi ve tercihleri de hastayı yönlendirebilir. Bazen hastanın tercihi ve medikal durumu tedavi şeklini belirleyebilir. Ben hastalarıma öncelikle TUR dediğimiz yöntemi öneriyorum. Eğer kanama bozukluğu varsa greenlight öneriyorum. Büyük prostatlarda açık prostat ameliyatı, yüksek voltaj greenlight veya plazmakinetik öneriyorum. Hastalara tavsiyem hekimlerine güvenmeleri ve birlikte karar vermeleri. Reklam peşinde çok koşmamaları.

Prostat Ameliyatlarının Yan Etkileri Nelerdir ?

Kanama, idrar yolu darlığı, cinsel problemler, idrar kaçırma az da olsa görülebilir. Kullanılan yöntem, hekim deneyimi ve hastaya ait faktörler bunu belirler. Tüm yöntemlerde meninin geri kaçması % 70 oranında görülür. Bunu önlemeye yönelik ameliyat planlanabilir ama ameliyatın etkinliği azalır. Yaşlı bir hastada bunun önemi yoktur. Yine de hastayı bilgilendirmek gerekir.

Yaşam Stili Önerileri

Prostat ameliyatı sonrası ilk hafta yanma hafif kızarık idrar sık tuvalete gitme olabilir. Kabız kalmayınız. Ikınmayınız. Kan sulandırıcı ilaçları kontrolsüz kullanmayınız. 4-6 hafta cinsel temasta bulunmayınız. Ameliyatınız iyi yapılmışsa 20 yıl boyunca tekrar prostat ameliyatı olma ihtimaliniz düşüktür.

Prostat Kanseri Ameliyatları

Prostat Kanseri teşhisi nasıl konur? 
İşeme şikayetleri ile başvuran hastada PSA denen prostattan salgılan bir enzim için kan tahlili yapılır. Doktor hastanın yaşına ve hastalığına göre bu değerde yükseklik görürse makat muayenesi de yaparak biopsi almaya karar verir.

Biopsi nasıl yapılır?
İdeal bir biopsi için hastanın sedasyon dediğimiz hafif bir uyku halinde olması hasta konforu için önemlidir. Bazı merkezlerde iş yükünün fazla olması nedeni ile anestezi yapılmadan biopsi yapılır. Bu da hastaya ciddi rahatsızlık verebilir. Klasik olarak makattan ultrason eşliğinde 12 adet parça alınır.

Prostat kanseri teşhisi kondu şimdi ne yapacağız?
Prostat kanseri patolojik olarak tesbit edildikten sonra hastanın hastalığının evrelemesi gerekir. Bunun için gerekli hastalarda Kemik sintigrafisi ( Kemik tarama testi ) Prostat MR’ı yapılır. Tümörün anarşik durumu evresi hastanın yaşı ve yaşam beklentisine göre şu tedavilerden birine karar verilir.

Hiçbir şey yapma sadece takip et: Bu usül için tümörün anarşik davranışı düşük ileri yaşlı ( 75 yaş üzeri ) başka tıbbi sorunu olan ve hiçbir zaman prostat kanserinden ölmesi düşünülmeyen hastalar
Radikal Prostat Ameliyatı ( Prostatın kabuğu ve meni kanalları ile birlikte çıkarılması ) : Bu ameliyat yaşam beklentisi 10 yılın üzerinde olan çok önemli medikal başka sorunu olmayan her hastaya yapılması gereken ve önerilen ilk tedavi şeklidir.

Radikal Prostat Ameliyatı ( Prostatın kabuğu ve meni kanalları ile birlikte çıkarılması ):

Bu ameliyat yaşam beklentisi 10 yılın üzerinde olan çok önemli medikal başka sorunu olmayan her hastaya yapılması gereken ve önerilen ilk tedavi şeklidir.

Radyoterapi (Işın Tedavisi ):

Organa sınırlı veya kısmen organı taşmış tümörlerde ameliyatı istemeyen hastalarda dışardan veya içerde ışın verilerek tümör öldürülmeye çalışılır.

HIFU ( Yüksek enerjili ultrason ):

Makattan girilerek yapılır. Sadece seçilmiş bazı hasta gruplarında uygulanır.

Hormon Tedavisi:

Ya tek başına veya ameliyat ve radyoterapi ile birlikte uygulanır.

Prostat Kanseri Ameliyatını Hangi Yöntemle Olayım?
Radikal prostat ameliyatları günümüzde üç yöntemle yapılır.

Klasik Açık Cerrahi: Göbek altından 12 cm’lik bir kesi ile girilerek prostat kabuğu ile birlikte çıkarılır. Birlikte meni kanalları ve kasık lenf bezleri de alınır ve mesane idrar kanalına dikilir. Ameliyat 1.5-2.5 saat sürer. Hastanede 2 gün kalınır. Sonda 2-3 hafta sonra çekilir.

Laparoskopik Prostat Ameliyatı: Yukarıdaki işlemlerin aynısı karına 4 adet 1cm’lik delikten girilerek yapılır.

Robotik Prostat Ameliyatı: Aynı işlemler yine karına 4 adet 1 cm’lik deliklerle girilerek robot yardımlı gerçekleştirilir.

Radikal prostat ameliyatının şematik görünümü. Turuncu renkli prostat alınıyor ve idrar torbası ile idrar kanalı tekrar birbirine dikiliyor.

Prostat kanserli bir hastamızda açık ameliyatla prostat bezi dış zarı ile birlikte tam olarak çıkarılmış.

Önemli Not: Hangi yöntemin yapılacağı tamamen cerrahın tercihi hastanın isteği ve eldeki imkanlara göre belirlenir. Hangi cerrah hangi yöntemi en iyi biliyorsa o yöntemi yapmalı. Açık cerrahiyi iyi yapan bir cerrah robotta iyi olmayabilir veya tersi de geçerli. Tüm ameliyatlarda hastanede kalış süresi ve sonda süresi aynı. İdrar kaçırma ve cinsel fonksiyonları koruma tamamen cerrahın deneyimi hastanın medikal durumu ve yaşı ile ilgilidir. Yöntemin seçiminde hastanın ekonomik durumu da önemlidir. Robotik cerrahide 3-4 kat daha fazla maliyet çıkabilir.

Bizim tercihimiz nedir ?
Biz açık cerrahiyi öneriyor ve uyguluyoruz. Hastanın tümörü uygunsa sinir koruyucu ameliyat yaparak cinsel fonksiyonlarını koruyoruz. Ameliyat sonrası idrar kaçırma oranı dünyada % 5-30 arasında değişir. Bizim hiçbir hastamız idrarını kaçırmadı ve hastalarımızın tamamı sondasını çeker çekmez idrarlarını tam olarak tutabildiler.Bir cevap yazın

  • TürkçeTürkçe
  • EnglishEnglish