Retrograd Boşalma

Retrograd Boşalma, Meninin Geri Kaçması

Retrograd ejakülasyon, retrograd boşalma, kuru boşalma, kuru orgazm ya da geriye boşalma olarak bilinen erkeklerde görülen ürolojik bir durumdur. Meninin orgazm sırasında dışarıya çıkmamasıdır. Kişi cinsellikten haz alır, boşalma hissini yaşar ancak menisi dışarı gelmez. Bu durum kuru orgazm olarak da tanımlanır. Dışarı çıkmayan meni mesaneye atılır, buradan da idrarla birlikte vücuttan çıkar. Kişinin genel sağlığına ya da cinsel sağlığına bir zararı yoktur.  Ancak erkek dışarıya boşalamama durumunu bir stres unsuru haline getirirse bu cinsel yaşamına zarar verebilir. Retrograd ejakülasyon olgularında normal yolla çocuk sahibi olmak genellikle mümkün değildir. Yardımcı tedavilere başvurmak gerekir. Orgazm esnasında meninin bir kısmı dışarı çıkarken bir kısmı mesaneye atılabilir. Bu durumda da yine yardımcı üreme yöntemlerinden yararlanmak gerekebilir.

Retrograd Boşalmanın Nedenleri

  • Retrograd ejakülasyonun en önemli nedeni prostata yönelik uygulanan ameliyatlardır. Prostat kanseri tedavisinde temel yaklaşım tümörlü prostatı vücuttan çıkarmaktır (radikal prostatektomi). Geriye boşalma, prostat kanseri ameliyatının beklenen bir komplikasyonudur.
  • Mesane kanseri nedeniyle mesanenin cerrahi olarak çıkarılması (radikal sistektomi)
  • Mesane boynu darlığı ameliyatı
  • Prostat kanserine yönelik uygulanan radyasyon tedavisi
  • Hastaların depresyon, hipertansiyon veya prostat büyümesi için kullandığı bazı ilaçlar
  • Diyabet, parkinson ve omurilik yaralanması gibi farklı hastalıklar da retrograd ejakülasyona neden olabilir.

Orgazm esnasında dışarı meni çıkmamasının nedeni erkeğin meni üretememesi de olabilir. Bu nedenle tanı esnasında idrar testine başvurulur. İdrarda meni örneğine rastlanırsa kişiye retrograd ejakülasyon tanısı konur.

Tedavi

Retrograd ejakülasyonun nedenine bağlı olarak tedavi edilebilmesi mümkündür. Ancak hasta prostat kanseri ameliyatı olmuşsa, BPH nedeniyle prostatı alındıysa, mesane kanseri ameliyatı geçirdiyse ya da mesane boynundaki darlık ameliyat edildiyse geriye boşalmanın tedavisi mümkün değildir. Öte yandan tek başına retrograd boşalma kişinin genel sağlık durumunu ve cinsel hayatını etkilemez. Bu durumun en önemli sonucu doğal yolla çocuk sahibi olmanın zorlaşmasıdır. Ancak geriye boşalma daha çok 50 yaş sonrası görülür. Bunun en önemli nedeni de prostata yönelik yapılan ameliyatlardır. Bu kişilerin de genellikle çocuk sahibi olmaya yönelik bir düşünceleri yoktur. Bu bağlamda retrograd boşalma için bir tedaviye başvurulmaz.

Bazı hastalarda geriye boşalma yukarıda bahsettiğimiz nedenlerin dışında da gelişebilir. Hasta genç olabilir, çocuk sahibi olmak isteyebilir ya da dışarı boşalamamaktan rahatsızlık duyabilir. Bu durumda hangi uygulamalara başvurulabilir.

  • Hasta prostat büyümesi için ilaç kullanıyorsa (alfa blokerler) kullandığı ilaçlar değiştirilebilir.
  • Depresyon, yüksek tansiyon, diyabet için kullandığı ilaçlar ilgili hekimler tarafından yeniden düzenlenebilir.

Geriye Doğru Boşalma ve Çocuk Sahibi Olma

Geriye boşalan erkekler yardımcı üreme yöntemleriyle çocuk sahibi olabilir. Mikro Tese ameliyatıyla erkeğin testislerinden alınan sperm örneği laboratuvarda çalışılır ve eşin yumurtasına enjekte edilir. Mikro TESE Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınızBir cevap yazın

  • TürkçeTürkçe
  • EnglishEnglish