Testis Kanseri

Testis, Yumurta Kanseri Testis Kanseri Nedir ?

Testisin içinde gelişen değişik boyutlarda sert ağrısız kitle. Çoğu kez hastanın kendi kendini muayenesi sonrası şüphelenerek doktora başvurması ile tanı konur.

22 yaşında sağ testisinde ağrısız şişliği olan hastamız. Testis uzun kordonu ile birlikte çıkarılmış.

Testis Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

İlgili testiste şişlik, sertlik, gülle gibi ağırlık olur. Çoğu kez ağrısızdır.

Testis tümörleri bazen testisin içerisinde birkaç milimetreden birkaç santime olabildiği gibi, bazen de tüm testisin içini dolduracak şekilde olabilir.

Testis Kanseri Nedenleri Nelerdir ?

Genellikle 15-45 yaş arasında görülür. İnmemiş testisli veya ameliyatlısı erkeklerde daha sık görülür.

Testis Kanseri Neden Olur?

Testis kanseri ürolojik kanserlerden biridir. Testis kanseri, prostat, mesane ve böbrek kanseriyle birlikte ürolojik onkolojinin ilgi alanıdır. En nadir görülen ürolojik kanser türüdür. Yapılan bir çalışmada testis kanserinin erkeklerde görülen tüm kanserler içindeki oranının %1 olduğu bildirilmiştir. Genellikle testislerin birinde olur. Testis kanseri diğer üç ürolojik kanser kadar sık görülmese de kendine has özellikleriyle dikkate alınması gereken bir hastalıktır. Pediatrik yaşta görülen tümörler dışarıda bırakıldığında (ürolojide pediatrik tümörler çok nadirdir) genç yaş grubunda görülen önemli kanserlerden biridir. Testis kanseri en sık 15-35 yaş arası görülür.

Testis erkeklikle ilişkili bir organdır. Erkeklerde üremeyi sağlayan testiste sperm hücreleri üretilir ve erkeklik hormonu (testosteron) salgılanır.

testis kanseri

Testis Kanseri Oluşumunun Nedenleri

Kişide testis kanseri riskini artıran üç temel faktör olduğunu düşünüyoruz: gebelik sürecinde yaşanan bazı sorunlar, genetik yatkınlık ve doğumsal ürolojik hastalıklar (inmemiş testis, hipospadias).

İnmemiş testis, bebeğin testislerinden birinin veya her ikisinin torbaların içinde olmayıp kasıkta veya karın içinde olmasıdır. Bu bir hastalıktır ve bir süre bekledikten sonra testis kendiliğinden inmiyorsa tedavi edilmesi, testisin doğal konumuna indirilmesi gerekir. İnmemiş testisle doğan erkek çocuklarda testis kanseri görülme riski genel ortalamadan 5-10 kat fazladır.

Testis Kanseri Belirtileri

Testis kanseri erken evrelerde belirti vermez. Hastalar genellikle testislerini ellediklerinde bir sertlik hissederler ve üroloji hekimine başvururlar. Testis kanseri hastalarında şu belirtiler olabilir:

  • Testiste ele gelen kitle veya şişlik
  • Testiste ağrı, ağırlık hissi, hassasiyet
  • Karın ve/veya kasıkta ağrı
  • Testis torbasında sıvı toplanması
  • Göğüslerin genişlemesi veya hassasiyeti
  • Sırt ağrısı

Testiste ele gelen her kitlenin tümör olmadığını belirtmekte fayda var. Kesin tanı için mutlaka üroloji uzmanına başvurulmalıdır.

Testis kanseri tanısı elle muayene, bazı kan testleri (AFP, beta-HCG, LDH), ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi tanı yöntemleriyle konur. Gerekli durumlarda MR ve PET-CT taramalarından da yararlanılabilir.

Testis Kanseri Tedavisi

Testis kanseri tedavi edilebilir. Özellikle kanser vücudun başka bir bölümüne metastaz yapmadıysa cerrahi ile sorun tamamen ortadan kaldırılabilir. Hastalığın evresine göre tek başına veya cerrahiye ek olarak kemoterapi tedavisine de başvurulabilir.

Testis Kanseri Ameliyatı

Testis kanseri ameliyatı ya da radikal inguninal orşiektomi. Kasıktan girerek tümörlü testisin vücuttan çıkarılması ameliyatıdır. Testis tamamen çıkarılabileceği gibi yalnızca tümörlü kısmı da çıkarılabilir. Ameliyat açık veya kapalı olarak gerçekleştirilebilir.

Kemoterapi

Testis kanseri olgularında kemoterapi tek başına kullanılabileceği gibi cerrahiyle birlikte de kullanılabilir.

Testis Kanseri Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Testis kanseri genellikle testislerden sadece birinde olur. Yani tümörlü testisi alınıp tedavisi tamamlandıktan sonra hasta kısa bir süre içinde cinsel yaşamına sağlıkla devam edebilir. İş hayatına ve günlük yaşantısına geri dönebilir. Burada bilinmesi gereken en önemli şey, bir testisinde tümör olan bir hastanın gelecek yaşantısında diğer testisinde de tümör ortaya çıkabileceğidir. Risk yüzde 3’dür. Bu nedenle testis kanseri tedavisi olan hastaların yaşamlarının geri kalanında da belli periyotlarla ürologlarını ziyaret etmeleri gerekir. Böylece olası bir tümör oluşumu durumunda erkenden tedavi şansları olur.

Testis Kanserinin Risk Faktörleri Nelerdir ?

Ailesel genetik faktörler, radyasyona maruz kalma, inmemiş testis varlığı

Testis Kanseri Tedavi Edilmezse Ne Olur ?

Testis kanserleri en iyi tedavi edilen kanserlerdir. Metastaz yapmış olsa bile tedavisi mümkün olan ender kanserlerden biridir. Testise sınırlı tümörü olanlarda tamamen iyileşme oranı % 100’e yakındır. Metastaz yapmış hastalarda bu oran % 70-95 arasındadır.

Testis Kanserinde Doktor Randevusu Öncesi Neler Yapılmalıdır ?

Varsa yapılmış olan tetkik ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile birlikte gelinmelidir.

Testis Kanserinin Tetkik Yöntemleri Nelerdir ?

Testis kanserlerinde fizik muayene sonrası ilk yapılan ultrason ve kan tahlilidir. Ultrasonda testis içerisinde kitle varsa kan tahlili normal de olsa o testis alınır. Kan tahlili olarak Beta HCG, Alfa FPT LDH bakılır.

Testis Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Testis alınma ameliyatı radikal oriektomidir. Yarım saat sürer. Aynı gün taburcu olunabilir.

Testis Kanseri Ameliyatı Sonrası Patoloji Önemlidir.

Patoloji ya tümör ( % 80 ) ya da tümör değil diyecektir. Tümör ise hastaya tüm karın ve göğüs tomografisi çekilir ve tedavi planlaması yapılır.

Testis Kanserinin Tedavi Planlaması Nasıl Yapılıyor ?

SEMİNOM : Hastaların % 40-60’ı bu gruptadır. Hastanın testisi alındıktan sonra ya sadece takip edilir, ya radyoterapi yapılır ya da tek doz kemoterapi yapılır. Tüm tedavilerle yaşam % 100’ e yakındır. SEMİNOM DIŞI TÜMÖRLER: Bunlarda ilk seçenek ya takip yada kemoterapidir. Bazı hastalarda RPLND denen karın arka lenf düğümlerinin çıkarıldığı ameliyat yapılıyor..

Testis Kanseri Ameliyatı Sonrası Takip Nasıl Olur ?

Hastalar 3 ayda bir tomografi kan tahlilleri ve göğüs filmi ile takip edilir. Kemoterapi veya radyoterapi yapılmadan takip edilen hastalar daha sık aralıklarla takip edilirler.

RPLND ( Karın Arka Duvarı Lenf Temizleme Ameliyatı ) Nasıl Yapılıyor ?

Eğer tümör seminom dışı tümör ve evre 1 ise bu yönteme aday olabilir. Bir de kemoterapi görmüş ama lenf düğümleri sebat eden hastalar da da yapılır. Deneyim gerektirir. Karın ön duvarı baştan başa kesilerek veya göğüs duvarından başlayıp karın duvarında devam eden kesi ile yapılır. Bu ameliyat 3-4 saat sürer. Hasta 3-5 gün yatar.

RPLND ameliyatında ameliyat kesisi ve karın arka tarafında temizlenmesi gereken lenf nodları

Testis kanseri metastaz yapar mı?

Evet, yapabilir. Testis kanseri, karın arka duvarındaki lenf dokularına ve akciğere metastaz yapabilir. Bu durumda ilk olarak kemoterapiye başvurulur. Sonrasında, tümör yeterince küçülürse cerrahiye başvurulur.

testis kanseri

Testis kanseri ameliyatı sonrası cinsellik sürdürülebilir mi?

Tümör yalnızca hastanın tek bir testisindeyse, bu testis alındıktan kısa bir süre sonra çiftler cinsel hayatlarına sağlıkla devam edebilir. Çocuk sahibi olabilir. Tümörlü bir testisin sperm ve hormon üretimi zaten hasar almış olur. Çıkarılması hastanın cinsel yaşamına bir zarar vermez. Ancak testis tümörü nadir de olsa çift taraflı görülebilir ya da gelecek yıllarda diğer testiste de tümör oluşabilir. Bu durumda iki testise birden müdahale edilir. Nihayetinde kişi artık sperm üretemez ve çocuk sahibi olamaz. Erkeklik hormonu takviyesiyle cinsel yaşam uzun yıllar devam edebilir.

Testis Kanserinde Ameliyata Bağlı Yan Etkiler Nelerdir ?

Kanama, pıhtı atması, meninin gelmemesi olabilir. Bu hastalarda ileride çocuk sahibi olması için sperm bankasında sperm koruma yapılmalıdır.Bir yanıt yazın

  • Türkçe
  • English