UPJ Darlık Nedir

UPJ Darlık Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Üreteropelvik bileşke darlığı, UPJ Darlık, böbrek kanal darlığı, böbrek çıkışında darlık isimleriyle tarif edilen doğumsal bir ürolojik hastalıktır. UPJ darlık, üriner sistemde böbrek ve üreterin birleştiği bölümün darlığı durumudur. Bu darlık nedeniyle böbrekten idrar çıkışı sağlıklı bir şekilde sağlanamaz. Darlığın şiddetine göre böbrek şişebilir, tekrarlayan enfeksiyonlar gelişebilir. Bu gibi durumlarda hastalığın cerrahi tedavisi gerekir. UPJ Darlık, çocukluk çağında kendini gösterebileceği gibi ilk semptomlarını yetişkinlik döneminde de verebilir. 

Üreteropelvik Bileşke Darlığı Nedir?

Üriner sistem temel olarak böbrekler, üreter, mesane ve üretradan oluşur. Böbrekte üretilen idrar, böbreğin alt kısmında bulunan böbrek havuzcuğunda toplanır. Üreterden taşınarak mesanede depolanır. Bu havuzcuk ve üreterin birleştiği noktada görülen darlığa UPJ Darlık adı verilir. Bu darlık nedeniyle böbrekte aşırı idrar birikebilir ve üriner sistem enfeksiyonları ortaya çıkabilir.

UPJ Darlık Belirtileri

UPJ darlığı birçok farklı semptomla kendini gösterir. Bunlardan en sık olanı hidronefroz ve üriner sistemde sık yaşan enfeksiyonlardır. UPJ darlık belirtileri nelerdir?

  • İdrarda kan görme
  • İdrar yolunda ve böbreklerde sık yaşanan enfeksiyonlar
  • Böbrekte hidronefroz (şişme)
  • Sırt ağrısı
  • Ateş
  • Kusma
  • İdrarın sağlıklı bir şekilde vücuttan tahliye edilememesi

UPJ Darlığın Nedenleri

Üreteropelvik bileşke darlığı doğumsal bir hastalıktır. Her 1500 doğumda bir görülür. Erkek çocukları arasında daha yaygındır ve sıklıkla da üriner sistemin sol tarafındadır. Anne karnında oluşan bu anomalinin nedeni ise bebeğin gelişimi esnasında böbrek ve idrar kanallarının gelişim sürecinin sekteye uğramasıdır. Ayrıca üreteropelvik bileşke üzerine gelen bir damar basısı da UPJ darlığına neden olabilir. Nadir de olsa yetişkinlerde de UPJ Darlık görülebilir. Bunun nedeni ise geçirilmiş enfeksiyonlar, özellikle böbrek taşı için uygulanan bazı cerrahi tedaviler, travmalar ve kazalar olarak belirtilebilir.

Tanı

UPJ Darlık bebek anne kanındayken yapılan rutin ultrason esnasında tespit edilebilir. Gebelik sürecinde tespit edilemeyen UPJ darlıkları ise bebek dünyaya geldikten sonra tespit edilebilir. Çocukta yukarıda belirttiğimiz semptomların görülmesiyle birlikte (ağrı, idrar yapamama, üriner enfeksiyon) gerekli incelemeler yapılır. Kesin tanı için ultrason, tomografi ve böbrek sintigrafisi çekimine başvurulabilir.

UPJ Darlık Tedavisi

Doğumsal böbrek darlıklarının büyük bir kısmı zaman içinde kendiliğinden iyileşir.  Bu süre içinde çocuk rutin aralıklarla takip edilir. Ultrasonda üretropelvik bölge kontrol edilir. Yapılan incelemeler esnasında böbrekteki havuzcuğun genişlemesinin 20 mm’den fazla olduğu görülürse cerrahi düşünülmeye başlanır. UPJ Darlığın şiddeti çocuğun sağlığını olumsuz etkiliyorsa, böbrekte fonksiyon kaybı riski söz konusuysa, enfeksiyon oluyorsa, idrar yapmada problemler varsa tedavi kaçınılmazdır.

UPJ darlığın tedavisi cerrahidir. Yapılan ameliyata Pyeloplasti adı verilir. Pyeloplasti ameliyatı dar olan üreteropelvik bileşke segmetinin çıkarılıp böbrek havuzcuğunun üretere yeniden dikilmesini kapsar. Ameliyat hem açık hem kapalı yöntemle yapılabilir.  Açık ameliyatta çocuğumuzun vücudunda yaklaşık 3 cm’lik tek bir kesiyle ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz ve ameliyatı yaklaşık 30 dakikada tamamlıyoruz. Endoskopik cerrahide ise çocuğumuzun vücudunda her biri ortalama 1 cm’lik üç delik açmak gerekiyor ve ameliyat yaklaşık 2 saat sürüyor. Açık ameliyatın başarı oranı yaklaşık yüzde 90’dır. Endoskopik yöntemde ise bu oran biraz daha düşmektedir. Burada başarı ile kastedilen ameliyatın başarıyla tamamlanması, darlığın ortadan kalkması ve darlığın tekrarlamamasıdır. Bu ameliyat ayrıca robotik cerrahi ile de yapılabilir. Ancak robotun kolları çocuğun küçük vücuduna müdahale etmek için büyük gelmektedir. Biz bu nedenlerle kliniğimizde daha çok açık cerrahi ile UPJ Darlıklarını tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Yüksek bir başarı oranıyla da ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz.Bir cevap yazın

  • TürkçeTürkçe
  • EnglishEnglish