İdrar Yolu Daralması (Üretra Darlığı)

Üretra Darlığı ( İdrar Yolu Darlığı – İdrar Kanalı Darlığı – Üretra Stenozu )

Üretra Darlığı Nedir ?

Erkekte idrar yolu 20 cm, kadında 4 cm’dir. Bu kanalın herhangi bir sebeple daralması ve idrar yapmada güçlük çekilmesi olayıdır.

Fotoğrafta ‘Bulböz Üretra’ dediğimiz kesimde daralmış üretrayı görmekteyiz. Bu bölüm Üretra’nın en sık daralan bölümüdür ve genellikle travma sonrası oluşur.

İdrar yolu neden daralır ?

En sık neden endoskopik ürolojik ameliyatlar ve girişimlerdir. İkinci sıklıkla kazalar yüksekten düşme iki cisim arasında sıkışma ve leğen (pelvis) kemiği kırıklarıdır. Enfeksiyonlar diğer nedenleri oluşturur. Bazen de bir neden bulunamaz.

Üretra Darlığı’ndan nasıl şüphe duyulur ?

Yukarıdaki işlemlere maruz kalan bir hastada ince, tazyiksiz işeme, cılız işeme, tam boşalamama hissi, damla damla işeme varsa şüphelenilmelidir. İlk başlangıçta penis ucundan kan gelmiş olabilir.

Üretra Darlığı teşhisi nasıl konulur ?

Öncelikle detaylı bir sorgulama yapılır. Muayenede idrar kanalı dış ağzına bakılır. Geçirilmiş ameliyat izleri aranır. Sonra işeme testi ( üroflowmetre ) yapılır. Retrograt üretrografi denen üretra filmi çekilir. Gerekli olgularda MR, ultrasonografi, idrar kültürü yapılır.

Hastalarımdan gelen mektupları burayı tıklayıp okuyabilirsiniz.

Retrograt üretrografi ( Darlık gösteren film ) nasıl çekilir ?

Retrograd üretrografi kesinlikle floroskopi masasında yapılmalı. Geleneksel röntgen masalarında kontrast vererek körlemesine yapılan grafiler tercih edilmemeli. Mümkünse işlemi, operasyonu gerçekleştirecek hekimin bizzat kendisi yapmalı. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi hastasını takip etmiş bir hekim, darlığın derecesini ve yerini bildiğinden kontrast madde veriliş hızını daha iyi ayarlayacaktır. Böylece muhtemel yüksek basınca bağlı ağrı ve üretro-vasküler geri akımı önleyecektir. İkinci nedeni ise floroskopik kontrolü bizzat gözlemleyen hekim, işlemin yeterli olup olmadığını, antegrat yoldan voiding sistoüretrografi gerekip gerekmediğine karar verebilecektir. Yapılacak operasyon şekline ait ilk izlenimler daha skopi masasında elde edilmiş olacaktır. Hasta floroskopi masasında sağ yan pozisyonunda olmalı. Alt bacağını düz uzatırken, üst bacağını dizden kırmalı ve mümkün olduğunca yana doğru kaydırmalı ( Resim 2 ).

Uretra-Darligi-1

Retrograt üretrografide hasta pozisyonu. Hasta sağ yan pozisyonunda olmalı, üsteki bacağı mümkün olduğunca yana alınmalı. Bu pozisyon sağlanamazsa üretral darlığın gerçek uzunluğu yanlış yorumlanabilir ve ameliyat planı yanlış yapılabilir.

Uretra-Darligi-2-264x300

Voiding sisto-üretrografide ( İşeme sırasında grafi ) arka üretranın genişlemiş olduğu penis ucundan itibaren ön üretranın dar olduğu görülüyor. Bu hastada kapalı ameliyatın bir yararı yoktur. Açık ameliyat yapılması şarttır.

Uretra-Darligi-3-218x300

Posttravmatik arka üretra komplet rüptürü olan hasta. Bu hasta trafik kazası sonrası arka idrar kanalı tam kopmuş hasta. Bu hastada kapalı ameliyat faydalı olmaz. Nitekim açık ameliyatla her iki uç karşılıklı dikilerek tamamen sağlığına kavuştu.

Uretra-Darligi-4

Bu hastada 3-4 cm’lik darlık var. Ağız içi dokudan yama tarzında üretra onarımı yapıldı ve tamamen sağlığına kavuştu.

Uretra-Darligi-5

Bu hastada üretra darlığı nedeni ile üretral stent konmuş başka bir hastanede. Oysa bu hastada üretroplasti yapılarak dar olan üretranın onarılması gerekirdi.

Uretra-Darligi-6-237x300

Bu hasta prostat kanseri nedeni ile prostatı alınmış ve darlık gelişmiş ve birçok hastanede kapalı başarısız operasyonlar geçirmiş hasta idi. Bu hastada mesaneyi üretraya karşılıklı diktikten sonra var olan idrar kaçırmasına yönelik yapay idrar tutma sübabı ekleyerek tamamen şifaya kavuşmasına vesile olduk.

Üretra Darlığı’nda kapalı ameliyatlar neden başarısız oluyor ?

Kısa darlığı olan ve idrar yolu bütünlüğü bozulmamış olan hastalarda kapalı ameliyatlar bir kez denenebilir. Tekrarlarsa artık bu darlıkların hep tekrarlayacağı bilinir ve tekrar kapalı ameliyat yapılırsa bu sonucu peşinen kabullenmiş oluruz.

Kapalı Ameliyatlar Nasıl Yapılıyor ?:  Anestezi altında 15-45 dakika süren 1 gün hastanede yatmayı gerektiren kolay bir metoddur. Başarı şansı % 30-70 arasındadır. Kısa ( 1cm’den küçük ) darlıklarda başarı yüksektir. Uzun ve tam kireçlenmiş dokuları olan hastalarda başarısızlık kaçınılmazdır ( % 100 başarısızlık ).

Soğuk Bıçak ile kapalı ameliyatta dar olan üretra saat 12 hizasında kesilerek açılır ve sonda konulur. İşlem basittir. 15 – 20 dakikada biter. Başarı oranı düşüktür.

Lazer Üretrotomide aynı işlem lazer enerjisi ile gerçekleştirilir.

Soğuk bıçak mı, lazerle mi ?: Aslında başarı oranlarında bir fark yoktur. İkisi ile de olur. Başarıyı belirleyen darlığın karakteridir.

ÖNEMLİ NOT : Kapalı ameliyatlar sadece 1 cm’den küçük darlığı olan açık ameliyat istemeyen yaşlı ve genel durumu bozuk olan hastalarda yapılması gereken bir ameliyattır. Tekrarlama ihtimali %30-100 arasındadır.

Neden hastalar çok sayıda ameliyat oluyor?

Bize başvuran hastalar arasında 50 kez kapalı ameliyat olmuş hastalar vardı. Bunun nedeni ürologların açık cerrahiye olan yabancılıkları ve hastaları açık cerrahinin başarısı hakkında bilgilendirmemeleri ve gerekli merkezlere sevk etmemeleridir. Çekilecek olan üretra filminde hangi darlıkların tekrarlayacağı açıktır.

 • İdrar kanalı kopmuş hastalarda
 • Birden fazla kapalı ameliyat olmuş ve üretra darlığı tekrarlamış hastalarda
 • 2 cm’den uzun darlığı olan hastalarda

açık ameliyat yapılmalıdır.

Üretra Darlığı’nda açık ameliyat nasıl yapılıyor ?

Genellikle apış arasından girilen 5 cm’lik bir kesi ile ameliyat yapılıyor. İşlem 1-3 saat sürüyor. Hastalar hastanede 1 gün yatıyorlar. Sonda 2-3 hafta sonra çekiliyor. Uygun merkezlerde yapıldığında başarı oranı % 95 gibi oldukça yüksektir. Hastaları doktoruna abone olmaktan kurtarır. Bazı hastalarda dar olan kısım kesilip sağlıklı uçlar 6 adet dikişle uç-uca dikilerek ameliyat gerçekleştirilir. Bazı hastalarda penisin cildinden veya ağız içi mukozadan yama alınarak onarım yapılır.

Uç-Uca dikme tekniği ile onarım: Kısa darlıklı hastalarda ve travma sonrası idrar kanalı kopmuş hastalarda en uygun ameliyat şeklidir.

 

 

 

Bu teknikte dar olan üretra kısmı kesilip atılır, sağlıklı üretra uçları birbirine dikilir.

 

 

 

 

 

Üretrayı genişleten yama tarzında ameliyatlar: Bu ameliyatlar bütün idrar yolu darlıklarında ( En kısadan en uzuna ) uygulanabilir. Penisin kılsız cildi veya ağız mukozası kullanılarak yapılır.

Bu teknikte dar olan üretra çıkartılmaz, boydan boya çizilir ve üretranın tabanına veya tavanına ağızdan alınan yama eklenir.

Üretra Darlığı’nda açık ameliyatın riski var mı ?

Titiz ve anatomik kurallara uygun yapılırsa riski yoktur. İdrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı, darlığın tekrarı nadirdir. Bizim hiçbir hastamızda idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı olmadı. 450’yi aşan hasta serimizde % 7 darlık tekrarı oldu ve başarılı ikincil tedavilerle tedavi edildi.

Kadınlarda da açık ameliyat mümkün mü ?

Mümkündür. Daha kolaydır. Aynı başarı oranı kadın üretra darlıklarında da vardır.Yaklaşık 450’yi aşan üretroplasti deneyimlerimin sadece 15′i kadın hasta. Çünkü kadın hastalarda idrar kanalı kısa olduğu için darlık görülme sıklığı da azdır. Bu hastalarımızın tamamı düzeldi. İkinci bir ameliyat gerekli olmadı. Kendi kendine sonda kullanması gerekli olmadı.

Açık ameliyat bu kadar başarılı iken neden az yapılıyor?

Bu tamamen cerrahi deneyimle ilgili. Kapalı ameliyatlar kolaydır ve hemen her ürolog tarafından yapılır. Açık ameliyat kişisel beceri ilgi ve deneyim gerektirir. Hastalar açık ameliyatı yapacak doktoruna ulaşamaz. Kendisine önerilen tedavi şeklinden başka tedavi şekilleri olduğundan habersizdir.Bazen de tedavi gördüğü ilk merkezde açık ameliyatın yan etkileri ile hastanın gözü korkutulur. Açık ameliyat yaptığımız hiçbir hastada ameliyata bağlı idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı olmadı. Cinsel fonksiyon kaybı olan çok az sayıdaki hastanın yakınmaları ilk kaza anındaki kemik kırıklarına veya kanser nedeni oldukları ilk ameliyata bağlı idi.

Açık ameliyatta elde edilen başarı ömür boyu sürer mi ?

Evet sürer.

Kimlere özellikle açık ameliyatı yapmak gerekir?

 • Tekrarlayan darlığı olan herkes açık ameliyat adayıdır
 • Yaş sınırlaması yoktur.
 • Kendi kendine veya hastanede bujilerle genişletme yapan hastalar
 • İkiden fazla kapalı ameliyat geçirmiş ve başarısız olmuş hastalar
 • Üretral stent takılmış ve başarısız olan hastalar
 • Kaza ile üretrası kopmuş hastalar
 • Radikal prostatektomi olmuş ve tekrarlayan darlığı olan hastalar

Üretra stentleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sadece çok az hasta grubunda uygulanmalı. Yaşlı kısa ömrü kalmış kısa ve basit yoldan idrar kanalının açık kalmasını isteyen hastalarda uygulanmalı. Geçmişte kalıcı stentlerin yapmış olduğu hastalar birer üretra sakatı olarak ortada gezmektedir. Bizim böyle 7 hastada stenti çıkarıp idrar kanalını yeniden onardığımız ameliyatlar oldu ve hepsinde de başarılı olduk.

Ne zaman işe gidebilirim ?

Normalde 1 hafta sonra işe başlanılır. Ama kateter yani sonda çekilme zamanı 3 haftayı bulabileceğinden saklanmış sonda ile işe dönülebilir.87 yorum

 • Tarık YILMAZ

  Merhaba hocam izmir de yaşıyorum, bende enfeksiyona bağlı darlık oluştu 5 kez kapalı ameliyat oldum daha sonra açık olmam gerektiğini söylediler 6. Ameliyatımı açık olarak yaptılar fakat üstüne 2 kez daha kapalı ameliyat olmam gerekti toplamda 8 ameliyat oldum ve yine kapanmaya başladı. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor … şimdiden teşekkür ederim

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar geçmiş olsun…
   Bize başvurmanız gerekiyor üretrografi filmi çekilip gördüğümüz görüntüye göre üç dört farklı bir teknikle yine açık ameliyat yapmamız gerekebilir.
   Sağlıkla kalın…

 • Yusuf

  Merhaba hocam kendimi bildim bileli üretra darlığı yaşıyorum geçen sene çektirdiğim üretrografilde uc kasımda 4cmlik bir daralma olduğu söylendi hiç ameliyat olmadım bu konuda bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar,
   İstanbul’da iseniz muayeneye geliniz başka şehirde iseniz çektirmiş olduğunuz filmin görüntüsünü WhatsApp’tan bana gönderebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim…

 • F. Smer

  Merhabalar hocam mesane boynu rahatsızlığım var ameliyat olmak istiyorum kapalı amaleyatta çözüm olurmu yardımcı olursanız sevinirim

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar…
   Mesane boynu darlıklarında 1. tercih kapalı yöntemle ameliyattır. %90 iyileşirsiniz ameliyat hakkında detaylı bilgi için telefonla bana ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim…

 • Merhabalar hocam oğlum 4 yaşında pipi deliği iğne deliği kadar 2 gün önce operasyon geçirdi yalnız memnun kalmadık hala aynı gibi ne yapmamız gerek bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Zeynep hanım merhabalar öncelikle geçmiş olsun…
   İşemeyi videoya alın ve onunla beraber randevu alıp muayeneye gelin… Son durumu kontrol ettikten sonra detaylı bilgi vermiş olurum…
   Sağlıklı günler…

 • imdat çelebi

  hocam merhaba 14 yaşında ki oğlumuz daha önce 6 defa hypospadias ameliyatı oldu idrar deliği altta testise yakın yerde idi en son uca kadar taşıdılar en son ameliyatı 3 yıl önce oldu ama yaklaşık daralma var 2 yıldır idrarını ince yapıyor ve çok uzun sürüyor . 6 ay kadar önce sonda ile dilatasyon yaptırdık ama yine daralma devam ediyor hocam neyapmalıyız bizi bilgilendirirmisiniz .tekrar ameliyat mı olması gerekir ameliyat olursa başarı sansı nedir .şimdiden çok teşekkürler hocam

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun…
   Tekrar ameliyat gerekmektedir. Bu şekilde sonda ile genişleterek hayatına devam etmek uygun veya doğru değil. Ağızdan yama alınarak üretroplasti ameliyatı yapılması gerekiyor. Penisten ilaç verilip film çekildikten sonra darlığı ortaya koyup ameliyat olması gerekiyor. Cep telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim…

   • Sinan kutlu

    Mrhb hocam benim rahatsızlığım 2011 de farkettim taziye düşüklük az az yapma sık sık idrara çıkma ilk muayenede sistoskopi yapıldı mesane boyu yüksekliği var denildi card*** x* verildi ama bir faydası olmadı bana sonra 2020 yılına kadar böyle devam ettim 2020 yılında Mersin’de bir Prof gittim sistoskopi yapacağız dediler darlık varsa açacağız dediler sistoskopi yapıldı darlık vardı açtık dediler ama ne yazıkki benim problemim hala devam ediyor dün bir üroloji doktoruna gittim ultrasyonla mesan doluluk ve boş iken filmine bakıldı doluiken 300cc idrar varmış idrarı yaptıktan sonra 100cc idrar kalıyormuş idrar torbasında ne yapmam gerekiyor hocam yardımcı olurmusunuz

    • Ali Murat

     Büyük ihtimalle sizde mesane boynu yüksekliği var. ilaçla tedavisi mümkün değil. Kolay bir ameliyatla tamamen düzeltebilirsiniz

 • Yusuf

  Hocam iyigünler bundan 6 sene önce 2014 de ameliyat olmadan önce sık sık tıkanma yaşıyordum idrar yolundan acile gidip sondayla dışarı çıkıyordum sürekli aynı şeyler devam edince kapalı ameliyat oldum 2014 de ameliyat olmama rağmen hala yanma oluşuyor hala mesane tam boşalmıyor darlık var bazen yine tıkanıyor bunun için ne yapmayalım size uluşabilmek için bi eposta iletişim numarası verebilirmisiniz ben elazığdayım benim e opasta adresim : serbest_olmak.kal@hotmail.com isterseniz bana burdan ulaşabilirsiniz şimdiden teşşekür ederim

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun…
   90 532 254 4136 nolu numaradan direk beni arayabilirseniz detaylıca görüşmüş olalım… Sağlıklı günler dilerim…

 • Hocam daha once 3kez uretra darligindan ameliyat oldum en son 2017 Haziran ayi kanalda ipe benzer bir sey vardi bir turlu yakalayamadilar ve ameliyati sonlandirdi bir ay sonraya gun verdi 19Temmuz yatis yaptim sabahinda ameliyat olacaktim makina bozuldu Almanyadan parca gelecek dedi taburcu oldum bu zamana kadar geldim 29 Ekim idrar yapamaz oldum acilde takamadilar ucundan en ince sonda dahi girmiyor gobekten taktiklarini soyledim servise yonlendirmelerini istedim serviste taktilar ama kaciriyor ve gobegim bayagi sisti cok aci cekiyorum bu ameliyatin maliyeti ne olur gucum yeterse acik ameliyat olmak istiyorum emekliyim malum ulkemizde emeklinin durumu

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun…
   Telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz, detaylı bilgi vermiş olayım(90 532 254 4136). Hem de durumunuzu görüşmüş oluruz. Sağlıklı günler dilerim…

 • Nicat

  Salam Həkim. Məndə prostatic hissədə daralma var. Bu cür əməliyyatların qiyməti nə qədər olur ?

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun… Üretra darlığı ameliyatının ortalama fiyatı 2-3 bin dolar… Sağlıklı günler dilerim…

 • Mert Candan

  Hocam merhaba. Yasim 42, idrar yaparken tazyiki azaldi, daha yavas yapiyorum son 5 senedir. US cektirdim, biraz rezidu kaliyor mesanede dediler. Prostat normal dendi.
  Baska hicbir idrar yolu sikayetim olmadi. Cok tuttugumda acilen tuvalete gitmem gerekebiliyor bazen, oyle bir his oluyor. Bunlarin disinda bir sikayetim yok. Ne onerirsiniz?

 • YASİN

  hocam merhaba
  muayene olduğum bi doktor yapılan tetkiklerden sonra üretra darlığı olduğunu teşhis etti kapalı ameliyatın maliyeti nedir acaba. teşekkürler

  • Prof Dr Coşkun Şahin

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun…
   Ameliyat türü ve detaylar hakkında bana ulaşabilirsiniz. Detaylı konuşmuş oluruz… Sağlıklı günler dilerim…

 • Erdogan

  Merhaba hocam .darlık şikayetim var ilaçla film çekilecektim ama ilaç bı turlu gitmedi penisten içeri doğru.film cekilemedim yani.bu darligin hangi bölgede olduğunun belirtisi ve hangi tedavi yöntemi gerekir.kapali işe yarar mi

  • yasemin asistan

   Merhaba Erdoğan bey öncelikle geçmiş olsun,
   kapalı ameliyatlar 1 cm deb kuçük darlıgı olan açık ameliyat istemeyen yaşlı ve genel durumu bozuk olan hastalarda yapılması gereken bir ihtimaldir.Sizin için çözüm Üretroplasti (Acik ameliyat) ameliyatidır. Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.

 • Kadir Doğan

  Hocam çok sıktı bu durum gerçekten çok mağdur oluyoruz psikolojik olarak bitmek üzereyim kapalı oldum 2.kez kapalı ameliyat olma çocuğun olmaz dediler korku var bu sefer ki umudum 1 haftayı geçti şükür şimdilik daralma olmadı öncekiler de 1 hafta dolmadan hemen kapanıyordu size ulaşmam lazım bana yol gösterin.

 • mehmet

  merhaba hocam yaşım 34. şu ana kadar herhangi bir operasyon geçirmedim.. idrar yapma sıkıntısı yaşıyorum. Doktorum “x***u”, “B***ga” adında iki hap verdi ancak herhangi bir fayda göremedim.. geceleri uyuyamıyorum. kısa aralıklarla tuvalete çıkma ihtiyacı hissediyorum. idrarın yarısı ince ama kesintisiz geliyor. diğer kısmını yapmakta zorlanıyorum. tam rahatlayamıyorum. herhangi bir ağrı sıkıntım da olmadı şimdiye kadar. özellikle geceleyin mesane bölgemde baskı hissediyorum. çok az idrarım olsa dahi tuvalete çıkma ihtiyacı hissediyorum. son yaptırdığım tetkiklerde (PSA) TOTAL, 0.73 değerinde çıktı. Istanbul dışında yaşıyorum. ne önerirsiniz. çok teşekkür ederim..

  • yasemin asistan

   Merhabalar oncelikle geçmıs olsun.
   Tanı amaçlı sistoskopi yapılmasını öneririm. Bunun dogrultusunda ılac yada cerrahi tedavi ile sikayetlerinizde kurtulabilirsiniz

 • Ali azîz meriçli

  Merhabalar hocam 10ay önce paypas amaliyatı oldum amaliyatta sonra idrarın çok zayıf ve damla damla geliyor ne gibi tedavi önerirsiniz

 • Onur

  Hocam 2. Kez kapalı ameliyat oldum bugün aslında darlıkta 1 cm falan gözüküyor bende ama 2. Ye tekrarladı ve bissürü test sonunda ilaç tedavisi olmadığı için tekrar darlığı açtılar 3 adet sonda alıcam ve onlarla kendi kendime tedavi uyguluycakmışım tekrarlamaması için peki başka neler yapabilirim gerçekten bir daha tekrarlarsa nabarım bilmem şuan bile bütün psikolojim alt üst olmuş durumda

  • yasemin asistan

   MERHABALAR ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN KAPALI AMELİYAT (İNTERNAL ÜRETROTOMİ) İŞLEMİ NSİBETEN BASİT VE TEKRAR EDİLEBİLİR OLMASI NEDENİYLE 1 CM DEN KISA OLAN DARLIKLARDA TÜM HASTARA KAPALI AMELİYAT ÖNERİLİR.EĞER DARLIK TEKRAR OLUŞURSA İKİNCİ KAPALI AMELİYAT BELKİ UYGULANABİLİR AMA DAHA FAZLA TEKRARLAYAN DARLIKLARDA ÜRETROPLASTİ AÇIK AMELİYAT YAPILMASI UYGUNDUR .BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.
   ASİSTAN : 0 530 318 14 36

 • Onur koyun

  2. Kez kapalı ameliyat oldum bugün aslında darlıkta 1 cm falan gözüküyor bende ama 2. Ye tekrarladı ve bissürü test sonunda ilaç tedavisi olmadığı için tekrar darlığı açtılar 3 adet sonda alıcam ve onlarla kendi kendime tedavi uyguluycakmışım tekrarlamaması için peki başka neler yapabilirim gerçekten bir daha tekrarlarsa nabarım bilmem şuan bile bütün psikolojim alt üst olmuş durumda

  • yasemin asistan

   Sondayla ömür boyu böyle gitmez biz sizin gibi hastalarda açık ameliyatı yapıyoruz sonda ya ihtiyacınız kalmıyor 0 530 318-14 36’dan randevu alınız

 • Ümit Bahçeci

  Hocam 9 eylül 2020 de mesane boynu daralması kapalı ameliyat oldum.yine daralma oldu.9 aralık 2020 de yine kapalı ameliyat oldum.bu gün (26 _01_2021) sistoüretroskopi yaptılar.yine daralmış.açık ameliyat öneriyor doktorum. izmir de yaşıyorum.bana yapılıcak olan ameliyatı sizde olsamne kadar ücreti olur .iyi günler…

 • Safire ercan

  Mrb. Hocam ben yaklaşık 8 yıldır Üretra da darlık yaşıyorum 15 kez sonda yardımıyla genisletildi lokal ameliyatla bana bunun tevadisi olmadığı belli aralıklarla genisletmem gerektigi söylendi bu çok can yakıcı bir islem artık dayanilmiyor bu hafta kalın bir sonda takildi bir gün beklettiler kanama oldu ce cok agrim oldu çıkardılar ne yapabilirim kadinlarda nadir gorulen bir durummuş ?

  • yasemin asistan

   Kadınlarda Nadir görülen tedavisi mümkun olan bir ameliyattır deneyimli ellerde ise, 0530 318 14 36 dan randevu alip muayeneye geliniz

 • Ahmet

  Hocam yaşım 37. 9 ay önce üretram koptu açık ameliyat oldum daha sonra tıkandı 2. Ameliyat oldum açık. sonta çekildi yine daralma oldu nasıl sonuç alırım. Ücreti nedir. E postayla bilgi verirseniz sevinirim.

  • yasemin asistan

   Geçmiş olsun üretroplasti ameliyatları önemli tekrar açık ameliyat yapmamız gerekecek bizimle temasa geçin ameliyat fiyatları 30 bin lira civarında

 • güven küpeli

  mrh hocam 15 sene önce soğuk bıçak amaliyatı oldum 2 ay önce tekrar oldum yaklaşık 5 senesir idrar tanzik yok yanma var uzun süre işemem sürüyor şu anda tekrar yanma daralma çatal işeme tanzik cokk az ne yapmam gerekiyor + doktorum açık ameliyat dedii peki sizde olursam fiyat ne

 • Metin

  Uretral darlık var.tuvalet yapamıyorum.uretraplasti ameliyatı olmalıyım.fiyati ne kadar.

 • Ilhan

  Merhaba hocam bir sey sormak istiyorum 4 ay once kapali ameliyat yaptilar tas vardi bobrekte sonrasinda sten koydular ama dairlik oldu 7 cm kadar ve icimde kaldi ne yapmak gerekir acik ameliyatmi

 • hasan

  Merhaba hocam, 2017 yılında bir kaza sonucu üretra darlığı gelişti. Hiç operasyon geçirmedim henüz, darlık arka üretrada ve 7 mmlik bir darlık 25 yaşındayım acaba ne önerirsiniz

  • yasemin asistan

   Geçmiş olsun hiç ameliyat olmamış iseniz kapalı ameliyat deneriz tekrarlarsa ameliyat açık ameliyatı yaparız Ama bazen direkt açık ameliyatla yapabiliyoruz

 • Kadir

  Hocam merhabalar. Bende üretra darlığı var. 15 Haziran 2021 de ilk kapalı ameliyatımı oldum. Daha bir ay olmadan idrarda incelme ve zayıflama basladı. Sanırım tekrarlayarak. Cok okuyup arastırdım sanırım açık ameliyat olacam. Muayene ve ameliyat ücretinizi öğrenmemde bir sakınca var mı.

 • Aysun

  Merhaba hocam oğlum 6 yaşında sadece penisin uc kısmı hafif dar suyu az içtiği zamanlar sadece baş kısmı acıyor diyor biraz durduktan sonra geçiyor acısı başka yerin acıyor mu diyorum yok diyor idrar yapmasında sorun yok çok iyi yapıyor sıkıntı yok çok endişeli ve korkuyorum onun adına ne önerirsiniz hiç penis ucu genişletmesi ameliyatı yaptınız mı videosu var mı ve bu uc kısmı kapalı ameliyat olsa tekrarlar mı

 • Can

  Hocam merhabalar. 10 senedir idrarımı yaparken yanma ve ağrı yaşıyorum. Aynı şekilde menimde de bu durum oluyor. Kanamam da var. Yıllardır hiçbir şey bulunamadı en son 1 sene önce sistoskopi yapıldı ve darlık olduğu söylendi. 2 kere kapalı ameliyat oldum. İlki 4 ay kadar sonra tekrarladı 2.si ise 2 hafta dolmadan tekrarladı. 3 kere genişletme işlemi yapıldı. Fakat bir fayda göremedim. Bu genişletme işleminden sonra kanamalarım arttı. Benim de canıma tak etti. 24 yaşındayım. Doktoruma açık ameliyat hakkındaki düşüncelerini sordum. Açık ameliyatın işlev kaybına yol açtığını söyledi, olmamı tavsiye etmedi. Hatta sakın olma dedi. Ama ben artık idrarımda sonra kan görmekten bıktım. İnanılmaz moralimi bozuyor. Doktorum darlığımın kısa olduğunu söyledi. Size gözükmek istiyorum. Kiminle konuştuysam size sonsuz duacı. Başka bir şehirde ikamet ettiğim için kasım ayında yanınıza gelmeyi düşünüyorum. İnanın bu rahatsızlık yüzünden işime ve sosyal hayatıma odaklanamıyorum. İnşallah bütün şikayetlerim sizin sayenizde son bulacak, buna çok inanıyorum.

  • Ali Murat

   Öncelikle geçmiş olsun. idrar yolu darlıkları tekrarlayan bir hastalıktır. kısa olanları kapalı ameliyatlar ile açılabilmektedir fakat kapalı ameliyat ya da genişletme ile sonuç alınamıyorsa açık ameliyat kacinılmazdir. açık ameliyatlar her yerde herkesin yapabildiği ameliyatlar değildir. Eğer ihtiyaç duyarsanız yüz yüze görüşebiliriz ve detaylı bilgi verebiliriz

 • Tuncay

  İyi günler hocam 2017 yılında UretrA darlığı oluştu penisin yaklaşık üç kısmın 1 cm içinde 1 cm uzunluğunda 2017 yılında doktorumun yazdığı bir kortizon krem sayesinde tamamen sağlığıma dönmüştüm. 2021 yılında yaklaşık 4 yıl sonra tekrarladı iltihap geliyorr ne yapmalıyım hocam. Teşekürler ederim

 • Seval

  Merhaba Coşkun bey kardeşim için danışmak istedim 33 yaşında bayan.uretra darlığı var birkez kapalı amaliyat oldu bir çok ilaç tedavisi de uygulandı ama tekrarladı bugün ki muayene sinde doktor acik amaliyat için genc olduğunu kapalıyida çok sık yapılmaması gerektiğini önermiş psikolojisi çok yıprandı siz ne önerirsiniz?

 • Ata imer

  Hocam böbrekte taş var ancak idrar kanalim çok dar olduğu için girilemedi stand takıldı genişletilip 20 gün sonra alınacak çocuk aparatları ile bile girilemedi her taş dusurdugumde önce stand takılacak sonra genisleyincemi taslar alınacak başka bir yöntemi var mi

 • Iyi çalışmalar hocam ildisindan yazıyorum üretra darlığı amaliyatinin maliyeti ne olur bilgi verirseniz sevinirim

  • yasemin asistan

   Geçmiş olsun üretra darlığı ameliyat fiyatları 15000 ile 50000 arasında değişir çok çeşitli hasta guruplarına göre

 • Merhaba hocam.
  Hocam ben bir kasık fıtığı ameliyatı geçirdim. Ameliyattan sonra akşam idrarırımı yapamadığım ve glob oluştuğu gerekçesi ile sonda takmaya çalıştılar ancak toplamda 5-6 sonda denemesi oldu ama takamadılar ve çok kanama oldu. Ertesi sabah ameliyathanede narkozla sondamı taktılar. Sonda 4-5 gündurdu ve çıkarıldı. Şimdi sondayı çıkaralı bir hafta oldu hala kesik kesik ve zayıf işeme var. Ameliyattan önce idrarımı gayet normal ve rahat yapıyordum. Prostatım yok ancak rahatlatacağı söylenerek prostat ilacına da başlatıldım. Şu durumda vakit kaybetmeden bir şeyler mi yapılmalı yoksa buradaki doktorumun söylediği gibi o bölgeyi daha çok yormamak adına 1-2 ay sonra mı durumum incelenmeli? Ne önerirsiniz?
  İlginiz ve cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • yasemin asistan

   Geçmiş olsun İdrar yolu darlığı olabilir bunun için işeme testi film çekme kamera ile bakma gerekebilir üretra darlığı konusunda kalıcı çözüm sunuyoruz biz

 • Merve sahin

  Merhabalar hocam.ben üç tane sezaryan doğum yaptım enfeksiyon nedir ilk doğumdan sonra yaşadım 2013 den beri çok sık enfeksiyon oluyorum ama son bir senedir daha ağır geçiriyorum idrarda kan gorme enfeksiyon dışında emarda ve ultarson da bişey görülmedi ilaçlı uretradan film cekilecekti ama hamile olduğumu öğrendim sizce bu uretra darlığı olabilir mi su icmezssem idrarım köyü ve kokulu sık tuvalete cikiyorum ve idrar çıkışında felaket baskı var ve genlesip sikilasio ucu buna ne denir bilmiyorum sizce benim problemim nedir hamieleikte nasıl bir surec beni bekliyor .

  • Ali Murat

   Geçmiş olsun. öncelikle şunu söylemek gerekirse kadınlarda idrar yolu darlığı çok nadir görülen bir durumdur. bunun yanı sıra bir kere idrar yolu enfeksiyonu oluşmuşsa ve gerekli tedavi uygulanmamış ise sonrasında nüksetmesi sıklaşır ve Kronik bir hale gelir. tedavisi zorlaşır. idrar yolu enfeksiyonu dışında Kum dökerken idrarda yanma olabilir ve kanama dışında bir bulgu olmayabilir. Uzun süreli antibiyotik tedavisi gerekebilir

 • Memduh

  Merhba hocam benim oğlum 3 aylık böbrekleri genişliyor sağ böbrek Ap çapı 13 sol böbrek 18 mm olarak ölçülmüş.sintigrafide böbrek fonksiyon sol böbrek %64 sağ böbrek %36 suntalı filmde kaçırma yok ama kanal darlığı var ameliyat önerdiler hocam sizin fikriniz nedir ameliyat yapalım mı bekleyelim mi? Erkek çocuk 3 aylık

  • yasemin asistan

   Eğer böbreğin boşalması gecikiyor ise Evet ameliyat düşünürdür belki 3 ay daha beklenebilir takip amacıyla sonra karar verilebilir

 • Özlem eraslan

  Kızım 24 yaşında idraryolu darlığından 2 defa ameliyat oldu sistoskopi+üretra dilatasyonu rapor gaa uygun yerel arınım örtünümü takiben pediatrik sistoskopla meadan girildi.bilateral orifisler salim izlendi.sol orifis golf çukuru formasyonunda izledi.trigonda malakoplaki mevcuttu.tümöral patoloji oluşum başka izlenmedi.üretra 32F buji dilatatöre kadar dilate edildi.işleme koplikasyonsuz son verildi.videoürodinami tavsiye edildi ama 22 şubata verildi tetkiki hemen yaptırmak ve tedaviye biran önce başlamak istiyoruz ben annesiyim özlem eraslan lütfen acil bilgi verebilir misiniz.

  • yasemin asistan

   Muayene de bakılır Darlık varsa üretroplasti açık ameliyatı yaparız Darlık yoksa o zaman ürodinami gerekir Ama sonucu değiştirmez yapılması

 • Ferdi ölger

  İyi günler ben 24 yıldır üretral darlık rahatsızlığı yaşıyorum 20 yıl önce ilk kapalı amaleyat oldum ardından 5_6 defa kapalı amaleyat oldum 2007 yılında Konya başkent üniversitesinde açık ameliyat ile dar olan bölge kesilerek yapıştırıldı ardından çok kısa zamanda darlık tekrar etti bir kapalı amaleyat daha oldum ardından en son 2009 yılında son ameliyatımı olduktan sonra bu yıla kadar yaklaşık 2_3 ayda bir kendi kendime dilatasyon yaparak tedavimi olmaya öneriniz nedir .

 • Bahar Türkyılmaz

  Merhaba. 61 yaşındayım. Kadınım. İzmir’deyim. Yaklaşık 2 yıldır özellikle geceleri sık idrar nedeniyle ürolog lara başvurdum. Bana teşhis koymadan bo*** yaptılar. 1 yıl sonra xsistoskopi ve hydrodistansiyon yapıldı ve Dr. Uretrayı da genişlettiğini söyledi. Sistoskopi temiz çıktı. Ama sorunlarım azalması. Daha sonra ürojinokolog bir doktor (Alpaslan Çalışkan) rektosel ve Rahim sarkması teşhisi ile 1 ay önce ameliyat etti. 3 ayda kaslar, bağlar toparlar dedi. Daha 2 ayım var ama mesane tarafına müdahalesi olmamasına rağmen ameliyat sonrası hiç idrara çıkamadım. Bir süre TAK kullandım ve enfeksiyon kaptım. Tedavi için verilen antibiyotik ile kendi kendime idrar yapmaya başladım ama enfeksiyon hemen geçmedi. Antibiyotik tedavisi uzayınca mantar da oluştu ve çok zor günler yaşadım. Tedavim bitmesine rağmen çok sık tuvalete çıkma, ince ince idrar yapma, mesane yi tam boşaltamama gibi sorunlarım devam ediyor. Hayat kalite çok kötü. Acaba uretra darlığı olabilir mi?

 • Ahmet Yılmaz

  Hocam, 10 yıl önce rektum cea opere oldum. Kemoterapi ve radyoterapi aldım. 2016 yılında sırt ağrılarım var diye fizik tedavi gördüm, gecmeyince cekilen filme gore üroloji ye gitmem gerekiyor dediler. Üroloji taş var dedi ve önce sol, sonra sağ tarafa 6 ay ara ile taş kırma yapıldı. O günlerde kısa süreli double j stend takıldı. O günlerden bugüne double j ile yaşıyorum. Stendi çıkarınca hidronefroz oluyorum. Uretta darlığı olduğu için her iki böbreği katatwr takmaya devam edildi. 10 dan fazla kez bu devam etti. İşim gereği Kocaeli, İstanbul, Dr taşınması nedeni ile Kırklareli ve izmirde bu işlem yapıldı.
  Double J Devletin sağladığı, Boston marka uzun dönem, allium uzun dönem stendleri denedik.
  Kesin çözüm arıyorum..
  Bazı hekimlerimiz robotik cerrahi, bazıları açık urettoplasti tavsiye etti.
  İkisininde riskleri anlattılar.
  En büyük risk olarak idrar çıkışının sırt yana agizlastirma olarak anlattılar.
  Aydin da yaşıyorum ve emekliyim.
  Bu işin maliyet kısmında benim icin önemli.
  Bir tedavi şekli varsa haftaya muayene olmak icin gelmek isterim.
  Şifa veren ellerinize ihtiyacımız var.
  Saglikli ve mutlu günler dilerim..
  0532 4156352 den dönüş sağlanırsa sevinirim.

 • Muhammet

  Hocam 17 yaşındayım 1 haftadır idrar yaptıktan sonra sürekli damlama hissi geliyor aileme söylemelimiyim yardımcı olabilirmisiniz

 • Tura müftüoğli

  İyi günler dr.prostat ve 2 kez uretra darlığı ameliyatı oldum.yasım 80 .yine uretra darligindan dolayı çok zor durumdayım.kalbimde yüksek riskten dolayı ameliyat olamıyorum.ne yapmam gerekir..bana yol gösterir misiniz bana watsaptan yazarsanız sevinirim.tel.0533 7604950 Sağlıklı günler dilerim
  .

 • Ramazan

  Hocam Merhaba, üretra darlığı açık ameliyat fiyatı ne kadar?

Zeynep patlı için bir cevap yazın Cevabı iptal et

 • TürkçeTürkçe
 • EnglishEnglish